Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tuotantorakennusten paloturvallisuussäädökset uudistuvat

Maa- ja metsätalousministeriö 25.5.2010 9.38
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistanut tuettavaa rakentamista koskevat palotekniset säädökset. Uusi ministeriön asetus tulee voimaan 2.6.2010.

Kotieläinrakennusten sekä niihin liittyvien rehutilojen ja lämpökeskusten paloriski on suuri, mikä asettaa erityiset vaatimukset palo-osastoinnin, savunpoiston, hätäpoistumisen ja palovaroittamisen järjestämiselle. Suomen rakentamismääräyskokoelman palomääräyksissä ei säädetä maatalouden kotieläinrakennuksista erikseen, minkä takia on tarpeen säätää paloturvallisuusseikoista tuetussa rakentamisessa. Maatiloilla on viime vuosina sattunut 15-25 suurpaloa vuotta kohden. Tulipaloon liittyvät taloudelliset vahingot maataloudessa nousevat 15-20 miljoonaan euroon vuodessa.

Uusitussa asetuksessa asetetaan vaatimukseksi että yli 1 000 neliömetrin suuruiset kotieläinrakennukset on varustettava palonvaroitinjärjestelmällä lukuun ottamatta avoimia tai osittain "seinättömiä" eläinsuojia sekä siipikarjarakennuksia. Maatilojen tuotantorakennukset sisältävät yleensä paljon palavaa ainesta eli niissä on suuri palokuorma ja -riski. Siksi on nyt säädetty, että lämpökeskukset ja yli 300 neliömetrin laajuiset rehutilat on rakennettava erillisinä rakennuksina turvallisen etäisyyden päähän kotieläinrakennuksesta.

Maatalouden tuotantorakennukset kuuluvat yleensä heikoimpaan paloluokkaan P3. Asetuksessa vaaditaan että P3 luokan rakennuksen tulee osastoida enintään 1 000 neliömetrin tiloiksi. P3 luokan avoimet rakennukset ja siipikarjarakennukset tulee osastoida enintään 2 000 neliön tiloiksi. Osittain seinättömiä katoksia rakennetaan erityisesti lihanaudoille. Niissä savun ja eläinten poisto on helppoa. Siipikarjarakennusten toimivuuden kannalta pienet osastot olisivat hankalia. Niissä on tarkan lämmönsäätelyn tarpeen vuoksi lämpötilan pienestäkin noususta varottavat hälyttimet, mikä auttaa tulipalon havaitsemista.

Myös jos rakennuksella on parempi paloluokka eli P2 tai P1, joihin luokkiin isommat lypsykarjarakennukset usein sijoittuvat, palo-osastokoko on normaalisti 2 000 neliömetriä. Kotieläinrakennusta laajennettaessa vaaditaan, että sähköalan asiantuntija tarkistaa vanhan rakennusosan sähköasennukset ennen laajennetun rakennuskokonaisuuden käyttöönottoa.

Eläinten poistumismahdollisuuksien takia asetetaan vaatimuksia poistumisreitin ja -ovien leveydelle. Etäisyys eläimen sijaintipaikasta ulko-ovelle saa olla enintään 30 metriä. Sisäasiainministeriön hallinnoiman pelastuslain nojalla jokaiselle tuettavalle kotieläinrakennukselle on tehtävä pelastussuunnitelma. Siinä on erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
suunnittelija Kjell Brännäs, 09 160 542 73, 040 545 1230