Hyppää sisältöön
Media

Tulvavahinkojen korvaamisessa siirrytään vakuutuksiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2011 7.43
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt tulvakorvausjärjestelmän uudistamiseen liittyvät lait. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait perjantaina 26.8. Uudistuksen tarkoituksena on, että tulvista rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvat vahingot korvataan vahinkovakuutuksista muiden omaisuusvahinkojen tapaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Ne ovat osa lainsäädännön uudistusta, jolla pyritään varautumaan muuttuviin sää- ja vesioloihin ja niistä aiheutuviin riskeihin.

Vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei enää 1.1.2014 alkaen korvata valtion varoista. Tämän jälkeen korvaussuojan saa hankkimalla tulvavahingot kattavan vakuutuksen. Vuoden 2014 alkuun kestävän siirtymävaiheen aikana maa- ja metsätalousministeriö seuraa vakuutusmarkkinoita ja vesistötulvavahinkojen varalle saatavien vakuutusten kehitystä. Vakuutusala kehittelee parhaillaan tulvaturvan sisältäviä vakuutustuotteita ja joitakin sellaisia on jo markkinoilla.

Vahinkojen korvausjärjestelmä on osa tulvariskeihin varautumista. Tulvariskien hallinnassa tärkeintä on kuitenkin pyrkiä estämään tulvista aiheutuvat vahingot. Tämän vuoksi esimerkiksi kiinteistönomistajien tulisi olla selvillä omaisuuteensa kohdistuvista tulvariskeistä. Omistajien tulisi myös huolehtia siitä, että kiinteistöillä vedet johdetaan asianmukaisesti, johtamisrakenteet pidetään kunnossa ja että omaisuus tarvittaessa suojataan tulvavesiltä.

Tulviin varautumiseksi on piakkoin saatavissa entistä tarkempaa tietoa. Tulvariskit on arvioitu koko maassa ja suurimmille riskeille alttiit alueet nimetään kuluvan vuoden aikana. Näille merkittäville tulvariskialueille laaditaan yleisesti saatavilla olevat tulvakartat, joista selviää, minne tulvat voivat levitä ja millaista vahinkoa niistä voi aiheutua. Vuoden 2015 loppuun mennessä alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249