Hyppää sisältöön
Media

Paikkatietoalusta tehostaa paikkatiedon käyttöä yhteiskunnassa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2017 15.04
Uutinen
Kansallinen maastotietokanta -osahankkeen esittelyssä kerrottiin laserkeilausaineistojen (pistepilvien) jakelun pilotoimisesta Pointscene-palvelun kautta. Kuvassa laserkeilausaineistoa Kajaanista.

Paikkatietoalustan toinen hankefoorumi pidettiin keskiviikkona 7.6. Ohjelmassa oli osahankkeiden tilannekatsauksia, professori Timo Seppälän (Aalto-yliopisto) keynote-luento sekä Paikkatietoalustan käyttötapauksia hiova työpaja, jonka toteuttivat yhteistyössä Ramboll ja Gispo.

– Kukaan ei omista dataa, sitä hallinnoidaan annetulla mandaatilla. Seppälä herätteli keynote-puheenvuorossaan Paikkatietoalustan hankefoorumin väkeä. – Alustatalous mahdollistaa usean osapuolen monikanavaiset markkinat.

Julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hanke rakentaa nimensä mukaisesti palvelualustaa, joka tuo julkisen hallinnon tuottamat paikkatietoaineistot kaikkien saataville nykyistä paremmin ja mahdollistaa paikkatietopohjaiset palvelut.

– Julkisen hallinnon yhteiskäyttöinen paikkatietoalusta hyödyttää koko yhteiskuntaa. Se tehostaa julkista hallintoa, luo parempia toimintaedellytyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Kansalaisille paikkatietoalusta luo turvaa, kun pelastuspalvelut löytävät helpommin ja nopeammin oikeisiin kohteisiin. Myös meitä kaikkia koskeva päätöksenteko maakunta- ja kuntatasolla paranee, kun päätöksen perustuvat ajantasaiseen paikkatietoon, listaa hankepäällikkö Antti Jakobsson työstä kertyviä hyötyjä.

Suunnitelmien pilotointi alkaa syksyllä ja toteutus vuoden 2018 alusta

Paikkatietoalusta-hanke on valtiovarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhdessä hallinnoima hallituksen kärkihanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen, kuntien, monien muiden virastojen ja yritysten kanssa.

Kokonaisuus jakautuu kahdeksaan osahankkeeseen, joiden talvella ja keväällä tekemiä suunnitelmia hankefoorumissa esiteltiin. Osahankkeiden suunnitelmien toteutukseen ovat osallistuneet lukuiset organisaatiot niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.

– Suunnitelmiin toivotaan kesän aikana edelleen lisää kommentteja. Kommentoimaan pääsee ilmoittautumalla foorumin jäseneksi maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilla osoitteessa http://mmm.fi/paikkatietoalusta. Suunnitelmat tuodaan kaikkien saataville myöhemmin kesällä avattaville paikkatietoalusta.fi-sivuille, jatkaa Jakobsson.

Foorumissa esiteltyjen suunnitelmien pohjalta osahankkeet jatkavat syksyllä valmisteluvaihetta ja  pilotointivaihe käynnistyy. Toteutusvaihe on suunniteltu alkavaksi 2018 alussa. Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy 2019 lopussa nykyisen kärkihankekokonaisuuden päättyessä.

Tutustu hankkeeseen tarinakartan avulla

Paikkatietoalusta-hankkeesta on tehty tarinakartta. Tarinakartta on visuaalinen tapa asioiden kertomiseen ja jakamiseen yhdistäen kuvia, tekstiä, karttoja ja mediaa helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tarinakartan avulla tehtyjä esimerkkejä siitä, mitä kaikkea Paikkatietoalusta tarkoittaa.

Hankefoorumi 7.6.2017  videoitiin ja tallenne julkaistaan pian.


Lisätietoja hankkeen tavoitteista ja etenemisestä:

hankepäällikkö Antti Jakobsson, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi

http://mmm.fi/paikkatietoalusta

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot kärkihankkeet