Hyppää sisältöön
Media

Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia koskeva uudistus etenee

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2020 11.24
Tiedote
Porot talvella

Maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa poronhoitolaissa säädetty porojen aiheuttamia vahinkoja ja aitaamisasioita koskeva arviointi- ja riidanratkaisujärjestelmä. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 27.4. asti. Uudistus on osa hallitusohjelman toimeenpanoa.

Uudistuksessa nykyiset kuntakohtaiset lautakunnat ehdotetaan lakkautettaviksi ja porovahinkoriidat tulisivat jatkossa käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Lisäksi poronhoitoalueelle ehdotetaan perustettavaksi uusi riippumaton lautakuntamuotoinen toimielin, joka suorittaisi porovahinko- ja aitaamisasioissa asiantuntija-arviointeja. Muutoksella pyritään turvaamaan asianosaisten mahdollisuus saada pyynnöstä luotettava asiantuntijalausunto viipymättä ja kohtuullisin kustannuksin menettelyssä, jossa kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi ja voivat tavoitella sovintoa.

– Lakiesityksen tavoitteena on saada toimiva ja läpinäkyvä malli porovahinkojen korvaamiseksi sekä maanomistajien että poronhoidon kannalta, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaisi lautakunnan aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan jäsenet olisivat sivutoimisia, toimisivat virkavastuulla ja saisivat palkkionsa valtiolta. Tarvittavat tukipalvelut lautakunta saisi Ruokavirastolta. Riitojen osapuolten oikeus valita lautakuntaan oma jäsenensä poistuisi. Lautakunnan arviointimenettelyn tueksi on valmistumassa Luonnonvarakeskuksen johtamassa hankkeessa yhdessä eri sidosryhmien kanssa valmistelu vahinkoarvioinnin ohjekirja.

Uudistuksen tavoitteena on poistaa nykyisen järjestelmän riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen liittyvät ongelmat ja lisätä osapuolten luottamusta järjestelmään. Luottamuksen lisääntyminen olisi omiaan vähentämään poronomistajien sekä maan omistajien ja haltijoiden välistä vastakkaisasettelua. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Valmisteluaineisto on nähtävillä Valtioneuvoston hankeikkunassa.

 

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. 040 826 6195

neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, p. 050 431 6077

erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Ruoka ja maatalous Tuotantoeläimet