Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Porotalouteen parhaiden käytäntöjen neuvottelufoorumi

Maa- ja metsätalousministeriö
23.3.2017 15.07
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt asettaa uuden porotalouteen liittyviä kysymyksiä käsittelevän neuvottelufoorumin. Neuvottelufoorumin tehtävänä on porotalouden harjoittajien ja muiden toimijoiden välisten ristiriistatilanteiden ennalta estäminen luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja parhaita käytäntöjä.

Neuvottelufoorumin perustamisesta ja toiminnasta ei ole säädetty asetuksella, vaan sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja itsesäätelyyn. Neuvottelufoorumi ei käsittele yksittäisiä asioita, jotka kuuluvat poronhoitolain mukaan arvioimislautakuntien toimivaltaan.

Neuvottelufoorumin puheenjohtajaksi nimetään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maaseutuyksikön päällikkö Hannu Linjakumpu.

Foorumin tarkempi toimintasuunnitelma määritellään kevään 2017 kuluessa niin, että jo kesällä 2017 mahdollisia porotalouden ja muiden toimijoiden välisiä ongelmia varten on olemassa sovittuja ratkaisuja ja käytäntöjä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 431 6077
yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 848 1962

Tiedote saameksi: Boazodoalu buoremus geavadagaid ráđđádallanforum

Eläimet ja kasvit Ruoka ja maatalous