Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Renforskningen önskas få en ekonomiskt hållbar grund

Jord- och skogsbruksministeriet 1.7.2020 16.02 | Publicerad på svenska 3.7.2020 kl. 8.52
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som utrett rennäringens nuläge vill ha ett långsiktigt program för renforskningen och föreslår att Renbeteslagsföreningens försöksrengård ska övertas av Naturresursinstitutet. På detta sätt kan man reservera och avsätta tillräckliga resurser och driva den nödvändiga infrastrukturen för forskningen på en ekonomiskt hållbar grund också i framtiden. Arbetsgruppen vill också utveckla det tvärvetenskapliga och internationella samarbetet kring renforskning. Utöver den biologiska forskningen lyfter arbetsgruppen fram flera forskningsområden, såsom miljön, samhället, ekonomin, hälsan och välbefinnandet.

Arbetsgruppen vill få mer information om renbetesmarkernas ekologi, de mekanismer och faktorer som påverkar betesmarkernas ekologiska status samt om betesmarkernas anpassning till förändringar.

Utöver forskningen kring renarnas föda och avel bör man enligt arbetsgruppen också fokusera på tilläggsutfodring, foder och utfodringsmetoder i olika situationer och  områden.
Forskningen ska inte gälla bara produktion av renkött utan också köttets hygien, kvalitet, sammansättning och vidare beredning. Mer information behövs också om rätten att driva renskötsel, renskötselkulturen och rennäringens lönsamhet.

I en föränderlig omvärld behövs forskningsdata

Om rennäringens anpassning till en föränderlig omvärld behövs forskningsinformation. Utöver forskning och kunskap kräver en livskraftig verksamhet resurser i synnerhet för praktiska projekt, såsom rådgivning och utbildning av aktörer. 

Renkött uppfattas ofta som etiskt mer godtagbart än kött från lantbruksdjur eftersom renarna får röra sig fritt i naturen. Därför är det viktigt att produktionskedjans olika faser baseras på dokumenterade och, enligt tillgänglig information, bästa metoder. Varierande naturbeten, tillräcklig kost av rätt näringskvalitet och rätt behandling av djuren är viktiga.

Rengården i Kutuharju övergår till Naturresursinstitutet

Arbetsgruppen föreslår också att byggnaderna och konstruktionerna i Kutuharju försöksrengård i Enare kommun ska överföras från Renbeteslagsföreningen till Naturresursinstitutet.

- På rengården som är internationellt unik har i årtionden drivits betydelsefull forskning. Det är också möjligt att söka såväl nationell som internationell finansiering för forskningen. Det finns långtidsinformation om försöksrenarna, vilket ger en möjlighet till forskning kring renpopulationens optimering, utfodring, beteende, uppfödningsförhållanden och hälsotillstånd, säger Markku Himanen, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens medlem.

Med tanke på näringen är rengården en viktig plats. Utveckling av forskningen och i synnerhet av den biologiska grundforskningen förutsätter att den infrastruktur som behövs för forskningen drivs på en ekonomiskt hållbar grund. - I synnerhet lokalerna för behandling av försöksdjuren och proverna kräver renovering.

Vidare måste kännedomen om försöksgården ökas.  - Rengården måste marknadsföras för inhemska och utländska forskare. 

Arbetsgruppen vill utreda vilka resursbehov renforskningen och utvecklingen har på lång sikt.  Därför föreslår arbetsgruppen att jord- och skogsbruksministeriet förlänger tidsfristen för utredningsarbetet fram till den 30 november 2020. 


Ytterligare information:
Markku Himanen, konsultativ tjänsteman, 0295 162 472, markku.himanen(at)mmm.fi  

Arbetsgruppens rapport

Publikationer Kutuharju 2009 PDF 145 kB
Försöksrengården i Kutuharju PDF 12MB
PYprojektverksamhet 1999 2020 2020 PDF 166kB

Djur och växter Mat och jordbruk Natur och klimat Vilt