Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Porovahinkojen arvioimista ja korvausriitojen ratkaisua kehitetään

Maa- ja metsätalousministeriö
21.6.2018 13.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen poronhoitolaissa säädettyä arvioimislautakuntaa koskevien säännösten uudistamiseksi. Lautakunnat ratkaisevat porojen laiduntamisesta maan omistajille ja haltijoille aiheutuvien vahinkojen korvaamista sekä paliskunnalle säädettyä alueiden aitaamisvelvollisuutta koskevat riidat. Hankkeen tavoitteena on turvata vahinkojen arviointiin riittävä asiantuntemus sekä lisätä riidanratkaisutoiminnan riippumattomuutta ja luotettavuutta.

Nykyiset kuntakohtaiset lautakunnat koostuvat pääosin intressitahojen edustajista, ja puheenjohtajien rekrytointiin liittyvät vaikeudet ovat aiheuttaneet lautakuntatyöhön eräiltä osin katkoksia.

”Porovahinkojen arvioimista ja korvauksia koskevan järjestelmän uudistamisen tavoite on vähentää poronomistajien sekä viljelijöiden ja poronhoitoalueen asukkaiden välistä vastakkaisasettelua ja lisätä keskinäistä luottamusta”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tarkoituksena on, että vahingonkorvausriitojen käsittelyä varten on jatkossakin erikoistunut toimielin. Vahinkojen arvioinnin suorittaa puolueeton asiantuntija. Tavoitteena on, että luotavasta uudesta järjestelmästä tulee riittävän selkeä, tehokas ja yksinkertainen ja että sen toiminnasta asian osapuolille ja valtiolle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Hallituksen esityksen valmistelu tehdään pääosin tämän vuoden aikana virkatyönä, johon kytketään tiivis sidosryhmäyhteistyö muun muassa kuulemisten muodossa. Uusi riitojenratkaisumekanismi on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2019.

Hankkeessaan arvioidaan myös korvauspäätöksiä edeltäviä mahdollisia vapaaehtoisen sovittelun elementtejä.

Tässä yhteydessä ei valmistella muita muutoksia poronhoitolakiin tai poronhoitoalueeseen.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 02951 62371

Hallitusneuvos Tanja Viljanen, p. 02951 62353 (25.6. alkaen)

Jari Leppä