Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tuotantosidonnaisia vuoden 2013 tukia vahvistettiin

Maa- ja metsätalousministeriö 3.4.2014 11.15
Tiedote -

Hallitus vahvisti tänään EU:n nautaeläinpalkkioiden, teuraskaritsan laatupalkkion ja tärkkelysperunapalkkion vuoden 2013 lopulliset yksikkötasot. Teuraskaritsoiden ja tärkkelysperunan tukien maksaminen alkaa 16.4. Lypsylehmien ja nautojen tukien maksaminen pyritään aloittamaan huhtikuun lopulla.

Teuraskaritsoiden määrä lisääntyi parilla sadalla edellisestä vuodesta. Teuraskaritsan laatupalkkiota maksetaan 39 euroa teurastettua ruhoa kohden. Palkkion enimmäismäärä voi olla 0,9 miljoonaa euroa. Tärkkelysperunapalkkion yksikkötasoksi vahvistettiin 629,80 euroa hehtaarilta. Palkkiota voidaan maksaa enintään 3,5 miljoonaa euroa. Viljelyala väheni edellisestä vuodesta viitisen sataa hehtaaria jääden noin 5 500 hehtaariin.

Lypsylehmien määrä väheni AB-tukialueella parilla sadalla eläinyksiköllä edellisestä vuodesta. Lypsylehmäpalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 9,5 miljoonaa euroa. Koko maan tasolla sonnien määrä kasvoi parillasadalla eläinyksiköllä. Emolehmien ja emolehmähiehojen määrässä kasvua oli lähes tuhat eläinyksikköä ja kasvu painottui AB- tukialueelle. Yksi eläinyksikkö vastaa yhtä nautaa, poikkeuksena sonni- ja härkäyksilöt, jotka vastaavat 0,6 eläinyksikköä.

Nautapalkkion enimmäismäärä koko maassa oli 36,65 miljoonaa euroa vuonna 2013. Ensimmäinen erä tästä palkkiosta maksettiin viime joulukuussa syyskuun puoliväliin asti kertyneiden eläinyksiköiden perusteella. Yksikkötuen suuruus määräytyy siten, että käytettävissä olevat enimmäismäärät jaetaan palkkiokelpoisilla eläinyksiköillä tai hehtaareilla.

Kun kaikki viime vuoden aikana kertyneet palkkiokelpoiset eläinyksiköt otettiin huomioon, vahistettiin lopulliset nautaeläinten tukien tasot tänään seuraaviksi:

AB-tukialue (€)
Lypsylehmät 161,50
Emolehmät ja emolehmähiehot 167,10
Sonnit ja härät 429,00

C-tukialue (€)
Lypsylehmät -
Emolehmät ja emolehmähiehot 97,60
Sonnit ja härät 246,10

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162 304
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 162 356
[email protected]