Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Puumarkkinatyöryhmältä suositus kauppatapojen kehittämiseksi valtakirjakaupassa

Maa- ja metsätalousministeriö
15.10.2018 12.46
Tiedote

Puumarkkinoihin liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä keskustelufoorumina toimiva puumarkkinatyöryhmä on antanut suosituksen avointen ja reilujen kauppatapojen edistämiseksi toimeksiantoihin perustuvassa puukaupassa. Muun muassa tarjouspyyntöjen ja tarjousten tietosisältöön, kilpailutukseen sekä sähköisen puumarkkinapaikan hyödyntämiseen liittyvän suosituksen tavoitteena on edistää tasapuolista kilpailua sekä lisätä valtakirjakaupan eri osapuolten välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta.

Suositus on puumarkkinaosapuolten yhteinen näkemys suositeltavista toimintatavoista valtakirjakaupoissa. Kaikki markkinaosapuolet korostivat suosituksen hyväksyessään sen tärkeyttä sekä mahdollisuutta suosituksen hyödyntämiseen uusien toimintamallien ja sähköisten palvelujen kehittämisessä. 

Tarjouspyyntöjen ja tarjousten tulisi suosituksen mukaan olla rakenteeltaan mahdollisimman yhdenmukaisia, jotta tarjousten vertaaminen toisiinsa olisi helpompaa. Samoin suositellaan, että ostaja ja tarjousvertailun tekijä voisivat jommankumman aloitteesta vertailla tarjousvertailun pohjana käytettyjä aineistoja. Tiedonkulun kehittäminen osapuolten välillä lisäisi läpinäkyvyyttä ja luottamusta valtakirjakauppaa kohtaan ja edistäisi toimijoiden tasapuolista kohtelua ja reilua kauppaa.

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2010 asettama puumarkkinatyöryhmä seuraa ja edistää Suomen puumarkkinoiden vakautta, ennustettavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä ja tekee tarvittaessa näihin tähtääviä aloitteita valtiolle ja alan toimijoille.

–Valtakirjakauppaa koskeva suositus on jälleen yksi osoitus työryhmän tarpeellisuudesta ja siitä, miten se voi edistää toiminnallaan puumarkkinoiden toimivuutta, sanoo puumarkkinatyöryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puumarkkinatyöryhmän suositus valtakirjakaupan kehittämiseksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
 metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029 516 2444, [email protected]

Jari Leppä Metsät