Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rehulain muutos etenee eduskuntaan

Maa- ja metsätalousministeriö
31.10.2019 14.32
Tiedote

Hallitus antoi tänään esityksen rehulain muuttamiseksi vastaamaan EU:n lainsäädännön muutoksia ja kansallisia tarpeita. Uuden lain mukaan Ruokavirastolle lisättäisiin vientiin liittyviä viranomaistehtäviä, joita virasto on käytännössä jo hoitanut. Rehulainsäädännön kehittämisellä varmistetaan rehujen turvallisuus eläimille ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu.

Uutena tehtävänä Ruokavirastolle esitetään vientitodistusten myöntämistä. Ruokaviraston tehtäväksi tulisi myös osallistua tarvittaessa vastaanottajavaltion viranomaisten asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakuljetukseen liittyvien vaatimusten selvittämiseen silloin, kun rehua viedään EU:n ulkopuolisiin maihin. Lisäksi Ruokavirasto osallistuisi harkinnanvaraisesti vientiselvitysraporttien ja muiden tarvittavien asiakirjojen laatimiseen. Käytännössä Ruokavirasto jo hoitaa tehtäviä, vaikka siitä ei rehulaissa ole aiemmin nimenomaisesti säädetty.

Selkeä lainsäädäntö lisää rehualan toimijoiden toimintavarmuutta sekä ehkäisee epätervettä kilpailua. Ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta on toimijalla. Viranomaisten velvollisuus on omilla toimillaan varmistaa, että rehualan toimijat täyttävät heitä koskevat velvoitteet.

Rehulainsäädännön merkittävänä tavoitteena on varmistaa rehujen turvallisuus eläimille ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatu. Rehujen turvallisuus on Suomessa kansainvälisesti ottaen korkealla tasolla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Marita Aalto, p. 040 593 0136, marita.aalto(at)mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi

Eläimet ja kasvit Jari Leppä Ruoka ja maatalous