Hyppää sisältöön
Media

Riistakonsernin strategia vuoteen 2030 on julkaistu – keskiössä riistapolitiikan kestävyys

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2023 10.26
Uutinen
Metsäkanalinnustaja

Riistakonsernin strategian visiona on, että Suomi pyrkii riistakantojen ja riistan elinympäristöjen kestävän käytön, hoidon ja suojelun edelläkävijäksi. Strategia on tehty yhteystyössä riistakonsernin toimijoiden kanssa ja prosessiin on osallistettu myös muita sidosryhmiä.

Uusi strategia ja siihen liittyvä yhteistyö tehostaa riistapolitiikan johtamista sekä riistakonsernin toimijoiden toiminnan suunnittelua. Strategia myös tukee virastojen ja laitosten tulosohjausta. Riistakonserniin kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto, Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus ja Ruokavirasto.

Strategian toiminta-ajatuksena on ”Vastaamme riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaamme riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön ja sovitamme yhteen riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia”.

- Strategian slogan ”hyvinvointia luonnosta – ja luonnolle” viestii siitä, että riistapolitiikan avulla sekä hoidetaan luontoa että hyödynnetään sitä. Riistapolitiikan tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa vesilintukantojen elvyttäminen sekä metsästyksen kokonaiskestävyyden varmistaminen. Strategia on tehty hyvässä yhteistyössä, minkä pohjalta on hyvä käynnistää toimeenpano, kertoo erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Strategiassa on kuvattu konkreettisia toimia ja hankkeita, joiden kautta kestävä riistapolitiikka toteutuu. Edellisen strategian avulla päättyneellä hallituskaudella käynnistettiin mittava vesilintukosteikkojen kunnostuksen SOTKA-hanke, jonka toteutus jatkuu yhä. SOTKA-hankkeessa lisätään maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden monimuotoisuutta motivoimalla maanomistajat ja metsästäjät luonnonhoitoon omilla alueillaan. Metsän- ja maanomistajia kannustavilla ja vapaaehtoisilla toimenpiteillä voidaan toteuttaa samalla myös EU:n biodiversiteettistrategiaa ja ennallistamistavoitteita. Elinympäristöjen kunnostusten lisäksi tulevalla kaudella vesilintukantojen elvyttämistä tulisi edelleen tehostaa vastuullisen vesilintujen metsästyksen kehittämiseksi lainsäädäntömuutoksilla. Nykyisessä strategiassa on aiempaa vahvemmin esillä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luontokadon ehkäiseminen.

Tulevalla kaudella korostuu tarve ylläpitää ja lisätä ampumarataverkoston kattavuutta. Ampumaratojen toiminta on tällä hetkellä uhattuna niiden puutteellisen ja ennakoimattoman ympäristölupatilanteen vuoksi.  Ampumaradat tulisi määritellä ”kriittiseksi infrastruktuuriksi” erityisesti niiden mahdollistaman ampumaharjoittelutoiminnan maanpuolustuksellisen sekä laajemminkin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden vuoksi. Radat tarjoavat esimerkiksi alueelliset ampumaharjoittelumahdollisuudet suurriistavirka-apua (SRVA) poliisille tuottaville riistanhoitoyhdistyksille.  Metsästäjien turvallisen aseen käsittelyn ja vastuullisen ampumataidon koulutusta tulisi lisätä entistä kattavammin metsästäjätutkinnon yhteyteen. Siksi riistahallintoa ja riistanhoitoyhdistysten toimintaa on kehitettävä, jotta riistakonsernin palvelut turvataan myös paikallistasolla ja ne vahvistavat maaseudun elinvoimaa ja kokonaisturvallisuutta.

Strategian toimeenpanoon tarvitaan eri toimijoiden osallistumista ja asiantuntijuutta. Toimeenpano käynnistetään keväällä järjestettävillä strategiapäivillä, joihin osallistuu laaja ja monialainen asiantuntijajoukko.

Liite: Riistakonsernin strategia

Lisätietoja:

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies, +358 295 162 391
Janne Pitkänen, erityisasiantuntija, +358 295 162 338
etunimi.sukunimi(at)gov.fi