Hyppää sisältöön
Media

Ruokaviraston maksuasetus 2024-2025 lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2023 8.31
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 29.11.2023 mennessä lausuntoja Ruokaviraston maksuasetusluonnoksesta vuosille 2024-2025. Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetaan joulukuussa 2023 ja asetus tulee voimaan 1.1.2024. Asetuksella säädetään Ruokaviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuoden 2022 tilintarkastuksen yhteydessä sekä oikeuskanslerinvirasto ratkaisussaan kiinnittänyt huomiota Ruokaviraston suoritteiden omakustannusarvon alittavaan hinnoitteluun. Valtion maksuperustelain mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo).

Oikeuskansleri on edellä mainitussa ratkaisussaan pitänyt tärkeänä, että maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy toimiin maksuasetuksen muuttamiseksi maksuperustelain mukaiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2024 alussa voimaan tulevan uuden maksuasetuksen yhteydessä.

Ministeriö on ryhtynyt toimeen oikeuskanslerin päätöksen pohjalta. Joidenkin suoritteiden osalta hintojen korotukset esitetään tehtäväksi kahden vuoden aikana. Alkutuottajia koskevia omakustannusarvosta poikkeavia rekisteröintimaksuja esitetään korotettavaksi portaittain neljän vuoden (kahden maksuasetuskauden) aikana. Suoritteiden portaittaisilla korotuksilla pyritään siihen, että alijäämä kurotaan kiinni neljän vuoden (kahden maksuasetuskauden) aikana.

Asetuksella säädetään myös niistä maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista, joista Ruokavirasto tekee päätöksen, kuten lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvonta ja eläintautien laboratoriotutkimukset. Maksulliset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja suoritteet, joista peritään kiinteähintaiset tai ajankäyttöön perustuvat maksut, ovat asetuksen liitteessä.

Ruokaviraston maksullisen julkisoikeudellisen toiminnan tuotoista suurimmat liittyvät lihantarkastuksen, nautaeläinten rekisteröinnin, luomuvalvonnan ja kansallisen vierasainevalvonnan tuloihin. Lisäksi Ruokavirastolla on liiketaloudellisen toiminnan tuottoja.

Asetusluonnoksessa ehdotettavien muutosten tuloja lisäävän vaikutuksen arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 1,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 tehtävien korotusten vaikutuksen tuloihin arvioidaan olevan noin 0,3 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 27 prosenttia eli noin kolmannes Ruokaviraston menoista. Asetuksen voimassa olon aikana tehdään tarvittaessa hintatason nousun aiheuttamat korotukset suoritteiden hintoihin.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Päivi Nerg p. 0408429810, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Erityisasiantuntija Petriina Wäre p. 0295 162 115, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Ministeriön tiedonanto tai ilmoitus Ruoka ja maatalous