Hyppää sisältöön
Media

Saaristoasiain neuvottelukunta on tyytymätön Postin suunnitelmiin vähentää postinjakelua saaristossa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2019 11.39
Tiedote

Postin suunnitelmat vähentää saaristoaluiden postinjakelua Varsinais-Suomen saaristossa on puhututtanut saaristolaisia keväästä alkaen. Myös saaristoasiain neuvottelukunta, SANK, on ottanut kantaa Postin suunnitelmiin heikentää saaristolaisten peruspalveluita saaristossa.

Posti teki keväällä jakelumuutossuunnitelman, jossa se poikkeaisi postin viisipäiväisestä jakelusta Varsinais-Suomen saaristossa. Jakelumuutossuunnitelma perustuu postilain 18 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan yleispalvelun tarjoajalla on oikeus poiketa postilain 17 §:ssä säädetystä keräily- ja jakelutiheydestä, jos kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Näiden talouksien osalta postin keräily ja jakelu on tehtävä vähintään kerran viikossa.

Traficom on ottanut kantaa Postin suunnitelmiin ja Traficomin mukaan saaria, joihin on aikataulutettu lauttayhteys vähintään kaksi kertaa arkipäivässä ympäri vuoden, ei voida pitää vaikeakulkuisena saaristoalueena. Näihin saariin posti on jaettava viisi kertaa viikossa postilain mukaisesti. Saaria, joihin aikataulutettuja lauttayhteyksiä on kerran arkipäivässä tai harvemmin, voidaan Traficomin mukaan pitää vaikeakulkuisina saaristoalueina. Näihin saariin posti jaetaan vähintään kerran viikossa. 

SANK on tyytyväinen Traficomin tulkintaan, jossa vaikeakulkuisena saaristoalueena ei voida pitää saaria, joihin on lauttayhteys vähintään kaksi kertaa päivässä. Sen sijaan neuvottelukunta ei ole tyytyväinen Traficomin tulkintaan saariston vaikeakulkuisuudesta niiden saarien osalta, jonne on aikataulutettu lauttayhteys kerran päivässä tai harvemmin.  Niiden saarien osalta, joihin on yhteysalusliikenne kerran päivässä tai harvemmin, tulisi posti jakaa yhteysalusliikenteen mukaisina päivinä. Erityisesti silloin, kun postinjakaja ei mene lautan mukana jakamaan postia, vaan lauttahenkilökunta vie postilähetykset saariin.

Postinjakelu on tärkeä osa peruspalveluita ja elinehto elinvoimaiselle saaristolle, niin saariston asukkaiden kuin yritystoiminnan näkökulmasta. Erityisesti, koska saaristoaluiden nettiyhteydet eivät ole kaikkien saarien osalta toimivat. Saaristolain 2 §:n mukaan valtion ja kuntien toimin on pyrittävä turvaamaan saariston kiinteä asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon, liikkumiseen ja peruspalvelujen saantiin.

Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan saaria, joihin on yhteysalusliikenne, ei voida pitää postinjakelun kannalta vaikeakulkuisina. Tällöin postilähetykset voidaan toimittaa lauttarantaan, josta aluksen henkilökunta noutaa postilähetykset ja toimittaa ne saariin.

Lisätietoja:

Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist, puh. 09- 432 3137, sandra.bergvist (at) eduskunta.fi

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, johtava asiantuntija Elina Auri, puh. 0400744 900, elina.auri (at) mmm.fi