Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Skärgårdsdelegationen är missnöjd med Postens planer på att minska postutdelningen i skärgården

Jord- och skogsbruksministeriet
13.12.2019 11.39
Pressmeddelande

Postens planer på att minska postutdelningen i skärgården i Egentliga Finland har varit ett ständigt samtalsämne bland skärgårdsborna sedan våren. Också skärgårdsdelegationen har tagit ställning till Postens planer på att försämra basservicen i skärgården.

I våras gjorde Posten upp en plan om ändring av postutdelningen som tillåter undantag från femdagarsutdelningen i Egentliga Finlands skärgård. Den ändrade planen bygger på 18 § 1 mom. i postlagen som säger att den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster ska ha rätt att avvika från den insamlings- och utdelningsfrekvens som föreskrivs i 17 § i fråga om hushåll i svårtillgängliga skärgårds- eller vildmarksområden. När det gäller dessa hushåll ska postinsamling och -utdelning ske åtminstone en gång i veckan.

Traficom har tagit ställning till Postens planer och enligt Traficom kan öar med färjeförbindelse minst två gånger varje vardag året runt inte betraktas som svårtillgängliga skärgårdsområden. På dessa öar ska posten delas ut fem gånger i veckan i enlighet med postlagen. Öar med färjeförbindelse en gång varje vardag eller mer sällan kan enligt Traficom betraktas som svårtillgängliga skärgårdsområden. På dessa öar ska posten delas ut minst en gång i veckan. 

Skärgårdsdelegationen är nöjd med Traficoms ställningstagande att öar med färjetrafik minst två gånger om dagen inte kan betraktas som svårtillgängliga skärgårdsområden. Däremot är delegationen inte nöjd med Traficoms tolkning av skärgårdens svårtillgängliga karaktär när det gäller öar med  färjetrafik en gång om dagen eller mer sällan. På dessa öar ska posten delas ut de dagar färjan trafikerar, i synnerhet när postutdelaren inte åker med färjan för att dela ut posten, utan färjepersonalen levererar postförsändelserna till öarna.

Postutdelningen är en viktig del av basservicen och ett livsvillkor för en livskraftig skärgård, både med tanke på skärgårdsborna och på företagsverksamheten och särskilt när nätförbindelserna inte fungerar på alla öar. Enligt 2 § i skärgårdslagen ska staten och kommunerna genomföra åtgärder för att trygga den fasta bosättningen i skärgården genom att skapa tillräckliga möjligheter för befolkningen att försörja sig, röra sig och få basservice.

Enligt delegationen kan öar med färjeförbindelse inte anses vara svårtillgängliga med tanke på postutdelningen. Postförsändelserna kan levereras ner till färjestranden var fartygets personal hämtar försändelserna och delar ut dem på öarna.

Ytterligare information:

Sandra Bergqvist, Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot,  tfn 09 432 3137, sandra.bergvist (at) eduskunta.fi

Elina Auri, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, ledande sakkunnig, tfn 0400 744 900, elina.auri (at) mmm.fi