Hyppää sisältöön
Media

Saaristoasiain neuvottelukunta: saariston toimivat tietoliikenneyhteydet välttämättömät

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2020 15.45
Tiedote

Saaristoasiain neuvottelukunta ottaa kantaa saariston toimiviin tietoliikenneyhteyksiin ja toteaa niiden olevan välttämättömät tasapainoisen aluekehityksen ja alueiden elinvoimaisuuden kannalta.

Hallitus on esittänyt säädettäväksi lakia laajakaistarakentamisen tuesta, joka mahdollistaisi laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. SANK näkee, että julkinen tuki laajakaistayhteyksien rakentamisessa niille alueille, jonne se ei markkinaehtoisesti rakennu, on erittäin tärkeä. Tukeen osoitettu summa, viisi miljoonaa euroa, on kuitenkin riittämätön.


SANK painottaa, että nopeat ja toimintavarmat laajakaistayhteydet ovat tasapainoisen aluekehityksen ja alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta ehdottoman tärkeät. Toimivien laajakaistayhteyksien tarve korostuu erityisesti saaristoalueilla, jotka pääosin ovat harvaan asuttua aluetta. Luotettavat tietoliikenneyhteydet monipuolistavat saaristo- ja maaseutualuiden perinteisiä elinkeinoja, laajentavat elinkeinorakennetta sekä tuovat modernit elinkeinot ja paikkariippumattoman työn mahdolliseksi paikkakunnasta riippumatta. Toimivia tietoliikenneyhteyksiä tulisi tarkastella selkeämmin myös perusoikeusnäkökulmasta.


SANK julkaisee syksyllä 2020 saaristo-ohjelman vuosille 2020-2030. Ohjelmassa korostetaan toimivien tietoliikenneyhteyksien välttämättömyyttä saaristoalueiden kehittämisessä niiden mahdollistaessa esimerkiksi digitaaliset palvelut ja paikkariippumattoman työn. 
SANK:n kannanotto liitteenä.

Lisätiedot: 
SANK:n puheenjohtaja: Sandra Bergqvist, sandra.bergqvist@eduskunta.fi, 09 432 3137
maa- ja metsätalousministeriö: SANK:n pääsihteeri, johtava asiantuntija Elina Auri, elina.auri@mmm.fi, 0295162041

Maaseutu