Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Skärgårdsdelegationen: fungerande bredband nödvändiga i skärgården

Jord- och skogsbruksministeriet
12.6.2020 15.45
Pressmeddelande

Skärgårdsdelegationen: fungerande bredband nödvändiga i skärgården

Regeringen har föreslagit att det stiftas en lag om stöd för byggande av bredband, vilket gör det möjligt att stödja byggande av bredband med statliga medel. Enligt Skärgårdsdelegationen är det offentliga stödet för att bygga bredband i de områden där de inte byggs på marknadsvillkor ytterst viktigt. Det anslag som avsatts för stödet, fem miljoner euro, är dock otillräckligt.


Skärgårdsdelegationen understryker att snabba och driftsäkra bredband är absolut nödvändiga med tanke på en balanserad regionutveckling och regionernas livskraft. Fungerande bredband behövs särskilt i skärgårdsområden som till största delen är glesbebyggda. Driftsäkra bredband diversifierar skärgårds- och landsbygdsområdenas traditionella näringar, utvidgar näringsstrukturen samt möjliggör moderna näringar och arbete som inte är beroende av ort. Fungerande bredband ska också ses på ett tydligare sätt ur perspektivet för de grundläggande fri- och rättigheterna.


Hösten 2020 kommer Skärgårdsdelegationen att ge ut ett skärgårdsprogram för åren 2020-2030. I programmet betonas nödvändigheten av fungerande bredband i utvecklingen av skärgårdsområdena när de möjliggör till exempel digitala tjänster och arbete oberoende av ort. 
Skärgårdsdelegationens ställningstagande följer som bilaga.

Ytterligare information: 
Sandra Bergqvist, Skärgårdsdelegationens ordförande, tfn 09 432 3137, [email protected]
Elina Auri, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2041, [email protected]

Landsbygd