Hyppää sisältöön
Media

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön historian suurimmat juoksutukset alkavat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2024 15.30
Tiedote
Kuvituskuva. Imatrankosken voimalaitoksen ohijuoksutus. Kuva: Ilkka Elo/POKELY

Saimaan juoksutus nostetaan 13.5.2024 alkaen tasolle, jossa se ei ole koskaan aiemmin ollut Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön aikana. Lisäjuoksutuksella pienennetään Saimaan vedenpinnan nousua tulvasta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi.

Pitkään jatkuneista lisäjuoksutuksista huolimatta Saimaan vedenkorkeus uhkaa vesistöennusteen mukaan nousta Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännössä määritetyn tulvarajan NN+ 76,60 m yläpuolelle. Maa- ja metsätalousministeriön uuden päätöksen nojalla juoksutus nostetaan 13.5.2024 alkaen tasolle 1050 m3/s ja tarvittaessa edelleen tasolle 1100 m3/s. Päätös on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksen mukainen.

Näin suuria juoksutuksia ei ole toteutettu koskaan aiemmin Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön voimassaolon aikana vuodesta 1991. Edellisen kerran yli 1000 m3/s juoksutuksia on ollut vuosina 1981–1982 ja 1978–1979. Juoksutussäännön mukaisesti Saimaan vedenkorkeus pyritään pitämään luonnonmukaisena, mutta poikkeuksellisen tulvan tai alhaisen vedenkorkeuden uhatessa juoksutusta voidaan muuttaa vahinkojen ehkäisemiseksi.

Ennusteen mukaisesta tulvasta voi aiheutua touko-kesäkuun aikana Saimaalla haittaa ja vahinkoa muun muassa alimmille rantarakenteille, rakennuksille ja viljelysalueille sekä liikenneyhteyksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. 

Saimaan vedenkorkeus on 13.5.2024 noin 75 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä ja ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä noin 15–20 cm. Runsaiden kevät- ja kesäsateiden toteutuessa on olemassa myös riski tätä suurempaan tulvaan. Vesistöalueella on satanut viimeisen 7 kuukauden aikana noin 100 mm tavanomaista enemmän ja huhtikuun sadekertymä oli noin kaksinkertainen tavanomaiseen nähden.

Lisäjuoksutuksilla ei voida erittäin runsasvetisissä vesitilanteissa estää Saimaan pinnankorkeuden nousua, vaan ainoastaan hidastaa sitä. Lisäksi juoksutusmuutokset vaikuttavat Saimaan pinnankorkeuteen hitaasti. Esimerkiksi 100 m3/s juoksutusmuutoksen vaikutus Saimaan pintaan on noin 5–6 cm kuukauden aikana.

Saimaan lisäjuoksutukset aloitettiin jo elokuussa 2023, ja niitä on kasvatettu vaiheittain. Ilman niitä Saimaan vedenkorkeus olisi tällä hetkellä yli 20 cm korkeammalla.

Juoksutuspäätöksissä huomioitava vahingot Suomen ja Venäjän puolella

Vuoksen alajuoksulla tulvahaitat ja -vahingot alkavat Saimaan juoksutuksen lähestyessä tuhatta kuutiota ja lisääntyvät juoksutuksen kasvaessa tasolle 1000–1100 m3/s. Vesivoimamenetyksiä voi aiheutua lisäjuoksutusmääristä ja niiden kestosta riippuen jo selvästi aiemmin. 

Nykyisen tulvaennusteen mukaisessa tilanteessa Saimaan alueen tulvavahingot voivat arvion mukaan kuitenkin kasvaa suuremmiksi kuin vahingot, joita juoksutuksen kasvattaminen poikkeuksellisen suureksi aiheuttaa Venäjän puolella. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on keskustellut juoksutuksen nostosta Venäjän vesiviranomaisten kanssa. Juoksutuksen vaiheittaisella nostolla on pyritty ja pyritään vähentämään Vuoksen osalla aiheutuvia tulvavahinkoja. Yli 1000 m3/s juoksutuksista ei ole kokemusta yli 40 vuoteen, joten tulvavahinkojen laajuus Vuoksen osalla tarkentuu vasta tilanteen edetessä. 

Saimaan alueen ELY-keskukset ja Tulvakeskus tiedottavat tarkemmin vesitilanteen kehittymisestä ja tulvatilanteeseen varautumisesta.

Linkit:
Ajantasainen tieto Saimaan vedenkorkeudesta 
Saimaan ajantasainen vesistöennuste 

Lisätietoja: 
Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus: johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, puh. 0295 029 225 ja vesistöpäällikkö Matti Vaittinen, puh. 0295 029 112.

Maa- ja metsätalousministeriö: johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne, puh. 0295 162 017 ja vesitalousjohtaja Olli-Matti Verta, puh. 0295 162 123.

 

Lisäjuoksutukset nojaavat Suomen ja Venäjän valtiosopimukseen

Saimaan ja Vuoksen juoksutusten periaatteista on sovittu Suomen ja Venäjän välisellä valtiosopimuksella eli juoksutussäännöllä. Sen mukaan Suomen tehtävänä on muun muassa seurata vesitilanteen kehittymistä ja laatia juoksutuksen ohjearvot. 

Juoksutussäännön mukaisesti Saimaan vedenkorkeus ja Vuoksen juoksutus pyritään normaalioloissa pitämään mahdollisimman luonnonmukaisena. Normaalista poikkeavan tulvan tai alhaisen vedenkorkeuden uhatessa juoksutusta voidaan kuitenkin muuttaa luonnonmukaisesta poikkeavaksi vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi.

Tulvan nousemista yli Saimaan vedenkorkeuden NN+ 76,60 m tulee juoksutussäännön mukaan pyrkiä estämään tai pienentämään tarvittaessa voimakkaillakin juoksutuksilla. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että lisäjuoksutuksista Vuoksen osalla aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Juoksutuspäätökset tekee ELY-keskus vedenkorkeuden vaihtelun normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella ja maa- ja metsätalousministeriö, kun juoksutuksista tai vesitilanteesta ennakoidaan aiheutuvan vesivoimamenetyksiä tai muuta vahinkoa tai haittaa Saimaalla tai Vuoksella.

Saimaan lisäjuoksutukset on aloitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä jo elokuussa 2023. Vesitilanteen pahentuessa Saimaan juoksutus nostettiin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä viikkokeskiarvoon 850 m3/s 13.11.2023 alkaen ja päätöksen nojalla annettiin ELY-keskukselle oikeus päättää juoksutuksen lisäämisestä vesitilanteen kehittymisestä riippuen tarvittaessa tasolle 1000 m3/s saakka. Saimaan juoksutus nostettiin tasolle 1000 m3/s 6.5.2024 alkaen. Tähän mennessä toteutettujen lisäjuoksutuksen vuoksi Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä yli 20 cm luonnonmukaista vedenkorkeutta alempana.
EU ja kansainväliset asiat Vesi