Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi 141-tukiohjelmaesityksen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2007 15.35
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Suomen 141-tukiohjelmaesityksen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan ja komissaari Mariann Fischer Boelin saavuttaman poliittisen sopimuksen mukaisesti. Tukiohjelmaesitykseen sisältyy maatalouden kannattavuusedellytyksiä turvaavia tulotukia ja rakennekehitystä edistäviä investointitukia, joita maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B vuosina 2008 - 2013. Suomen esitys toimitetaan Euroopan komissiolle, joka tekee tukiohjelmaa koskevan komission päätöksen tammi-helmikuussa 2008.

Tukiohjelman perusteella 141-tulotukea voidaan maksaa kotieläintaloudelle, kasvihuonetuotannolle ja puutarhatuotteiden varastoinnille, kotieläintilojen LFA-alalle sekä eräille viljelykasveille (avomaanvihannekset ja tärkkelysperuna). Näiden tukimuotojen yhteismäärä vuonna 2008 on enintään 93,9 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama kuin vuonna 2007 maksettu 94,0 miljoonaa euroa. Tuen kokonaismäärä vuonna 2013 on yhteensä 62,93 miljoonaa euroa, missä ei ole otettu huomioon kauden lopulle ajoittuvan LFA-uudistuksen vaikutuksia.

Esitetty tukiohjelma muuttaa Etelä-Suomen kansallisten tukien rakennetta. Osa kotieläintalouden tuesta maksetaan jo vuodesta 2008 lähtien kotieläintilojen hehtaaritukena. Sika- ja siipikarjatalouden tuet maksetaan vuodesta 2009 alkaen tuotannosta irrotettuna tilakohtaisena tukena, joka pääsääntöisesti perustuu tilan vuoden 2007 tuotantomääriin. Vuonna 2008 sika- ja siipikarjatalouden tuet maksetaan nykymuotoisena tuotantosidonnaisena tukena.

Maidon- ja naudanlihantuotannon, lammas- ja vuohitalouden, hevostalouden sekä kasvihuonetuotannon ja puutarhatuotteiden varastoinnin tuet maksetaan tukikaudella 2008 - 2013 nykymuotoisena tuotantosidonnaisena tukena.

Tukiohjelmaan kuuluu esitys siitä, että osana sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea voitaisiin toteuttaa rakennemuutosohjelma, johon viljelijät voisivat ilmoittautua vuosina 2008 ja 2009, jos tilalle vahvistetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen maksun perusteena oleva viitemäärä.

Rakennemuutosohjelmaan hakeutuville tiloille tuotannosta irrotettu tuki voidaan maksaa ilman LFA:n kansallisen lisäosan kotieläintilan kriteerien täyttymistä hakuvuotta seuraavien kahden tukivuoden ajan. Tuen enimmäismäärä on 20 000 euroa vuodessa. Kahden vuoden jakson jälkeen tilan viitemäärä lakkautetaan ja tuen maksaminen päättyy.

Suomen tukiohjelmaesitykseen sisältyvät myös Etelä-Suomessa maksettavat investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuki. Suomi käyttää jatkossakin korotettuja investointitukia niillä tuotantosektoreilla, jotka saavat tulotukia artiklan 141 perusteella (erityisesti maito- ja nautasektorin sekä sika- ja siipikarjatalouden investoinnit). Sika- ja siipikarjataloudessa investointitukien haun avaaminen edellyttää markkinatilanteesta johtuen vielä komission lupaa. Nuorten viljelijöiden korotetut aloitustuet jatkuvat.

Tukiohjelmasta neuvoteltiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain mukaisesti valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä. Käydyissä neuvotteluissa ei saavutettu yhteistä näkemystä tukiohjelmaesityksen sisällöstä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Esa Hiiva, p. (09) 1605 2657, 040 733 6225