Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suden metsästyskiintiötä leikataan

Maa- ja metsätalousministeriö 27.10.2009 12.37
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään kumonnut 1.8.2009 annetun susimääräyksen, jossa suurin sallittu saalismäärä metsästysvuonna 2009-2010 olisi ollut 32 sutta. Susikannan odottamattoman pienentymisen johdosta ministeriö antaa uuden määräyksen, jossa poronhoitoalueen ulkopuolista kiintiötä on leikattu niin, että suurin sallittu saalismäärä on 10 sutta vähemmän kuin kumotussa määräyksessä.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lokakuun alussa antaman arvion mukaan susien lukumäärä ennen metsästyskautta 2009/2010 on vähentynyt edellisestä arviosta 200-250 sudesta 160-200 suteen. Myös pentueiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2008 RKTL arvioi pentueiden määrän olevan 21, mutta uusimmassa arviossa Suomessa on havaittu ainoastaan 14 pentuetta.

Ennen tämän määräyksen voimaantuloa 1.8.2009 jälkeen pyyntiluvilla tapettuja susia sekä muutoin ihmisten toimesta kuolleita susia ei huomioida kiintiövähennyksessä. Riistanhoitopiirien tulee siis huomioida ne vähennyksenä luvanmyönnössään. Toistaiseksi jokaisella kannanhoitoalueella on edelleen mahdollisuus myöntää poikkeuslupia mahdollisissa ongelmatilanteissa susivahinkojen estämiseksi. Susikantaa arvioidaan seuraavan kerran kun lumiolosuhteissa kannan määrä voidaan laskea tarkemmin.

Poronhoitoalueen kiintiöön (10) muutoksella ei ole vaikutusta, siellä susien aiheuttamat vahingot ovat edelleen suuria. RKTL arvioi poronhoitoalueella olevan 15–20 sutta. Vuonna 2007 sudet tappoivat 1018 poroa joiden korvaussumma oli 670 000 euroa. Huolimatta vahinkoyksilöiden poistamisesta sudet tappoivat vuonna 2008 ainakin 640 poroa joiden korvaussumma oli 404 000 euroa. Susien aiheuttamat vahingot olivat poronhoitoalueella 39 000 – 48 000 euroa yhtä sutta kohti vuonna 2007 ja 9 800 – 13 500 euroa vuonna 2008. Poronhoitoalueen ulkopuolella vahingot ovat huomattavasti pienemmät, korvausarvoltaan 600 – 700 euroa per susi. Kansainvälisessä vertailussa sudet aiheuttavat Suomessa lukumääräänsä nähden huomattavia vahinkoja etenkin poronhoitoalueella.

Poronhoitoalueen ulkopuolella susi on luontodirektiivin IV liitteessä oleva tiukasti suojeltu ja täysin rauhoitettu laji. Poronhoitoalueella susi kuuluu liitteeseen V, mikä tarkoittaa, että suden metsästys on lähtökohtaisesti pyyntiluvanvaraisena sallittua ajanjaksolla 1.10-31.3. Vuonna 2005 valmistuneen Suomen susikannan hoitosuunnitelman mukaan tavoitteena ei ole lisätä poronhoitoalueen susikantaa. Vaikka poronhoitoalue toimiikin kulkureittinä Skandinaviaan, nuorilla vaeltavilla susilla on esteetön mahdollisuus liikkua Skandinaviaan siellä esiintyvän susikannan vahvistamiseksi niiden luontaisena vaellusaikana kevät- ja kesäaikaan. Silloin susi on rauhoitettu myös poronhoitoalueella.

Määräyskirjeen muuttamisella ministeriö rajoittaa poikkeuslupien määriä niin, ettei poikkeamisella missään tilanteessa vaaranneta susikannan suotuisaa suojelutasoa tai sen saavuttamista. Lupamäärien vähentämisen lisäksi määräyskirjeiden avulla on myös mahdollista rajata tiettyjä alueita luvanmyönnön ulkopuolelle tai asettaa lupien myöntämiselle muita rajoittavia ehtoja, mikäli alueen susikannan kehitys ei ole ollut toivottavaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 040 733 6229
ylitarkastaja Sami Niemi, puh. 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila