Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen ja Ruotsin uusi rajajokisopimus voimaan

Maa- ja metsätalousministeriö 16.9.2010 12.37
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään päättänyt esittää Suomen ja Ruotsin välisen uuden rajajokisopimuksen saattamista voimaan. Tasavallan presidentin on määrä antaa tätä koskeva asetus huomenna 17.9.2010. Rajajokisopimus tulee voimaan 1.10.2010.

Uusi rajajokisopimus kattaa sekä vesi- että kalastusasiat ja korvaa maiden välillä vuonna 1971 tehdyn sopimuksen. Sopimuksella perustetaan Tornionjoen vesistöalueelle Suomen ja Ruotsin kansainvälinen vesienhoitoalue. Vesienhoitoa ja -suojelua, tulvariskien hallintaa sekä muuta rajavesistöyhteistyötä varten perustetaan uusi Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, joka toimii yhteistyössä Tornion-Muonionjoen vesistöalueen ja kuntien, elinkeinonharjoittajien, viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Tarkoituksena on, että uusi komissio toimisi yhteistyössä Tornionlaakson Neuvoston kanssa vesistöalueen hoitoa, suojelua ja elinkeinoja edistävien ohjelmien ja hankkeiden aikaansaamiseksi. Uuden komission tehtäviä vesiasioissa on selvittänyt maa- ja metsätalousministeriön ja Lapin ELY-keskuksen toimeksiannosta professori Kari Kinnunen. Myös Ruotsissa on selvityshenkilö valmistelemassa asiaa.

Sopimuksen mukaan vesilupa-asioissa Tornionjoen vesistössä sovellettava lainsäädäntö ja lupaviranomaiset määräytyvät kummankin maan kansallisen lainsäädännön mukaan. Sopimus turvaa alueen asukkaille kuitenkin laajat osallistumisoikeudet myös rajan toisella puolella käsiteltäviin vesilupa-asioihin. Nykyinen rajajokikomissio lakkautetaan, koska kansallisesta järjestelmästä erillistä rakentamis- ja pilaamisasioita käsittelevää lupaviranomaista ei enää tarvita.

Uuden sopimuksen olennaisena osana on kalastussääntö, joka sisältää määräyksiä muun muassa rauhoituspiireistä, rauhoitusajoista, vähimmäismitoista sekä pyyntivälineistä ja niiden käytöstä. Uuden sopimuksen mukaan kalastusta Tornionjoen kalastusalueella hallinnoivat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suomessa sekä Fiskeriverket ja Norrbottenin läänin lääninhallitus Ruotsissa. Hallitukset tai niiden määräämät viranomaiset voivat yhdessä sopimalla poiketa kalastussäännön määräyksistä, jos kalakantojen tila sen sallii tai sitä edellyttää. Määräykset vahvistettaisiin kansallisesti.

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249
neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. (09) 160 53162
professori Kari Kinnunen, p. 0400 373 617