Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomen sisävesialuetta suojataan lohikalojen alfavirustartunnoilta ensimmäisenä EU:ssa

Maa- ja metsätalousministeriö
13.7.2016 13.02
Tiedote

Suomen sisävesialue on vahvistettu Euroopan komission päätöksellä virallisesti vapaaksi lohikalojen alfavirustartunnoista (salmonid alphavirus infections, SAV). Virallisesti vapaalle alueelle saa tuoda viljeltyjä eläviä kirjolohia, lohia ja taimenia tai niiden sukusoluja vain sellaisista lähtöpitopaikoista, joissa SAV-tartuntoja ei esiinny.

Euroopan komissio on nyt myös säätänyt uusista terveystodistusmalleista, joihin sisältyy lähtömaan viranomaisen antama vakuutus SAV-vapaudesta lähetettäessä edellä mainittuja kalalajeja tai näiden sukusoluja Suomen sisävesialueelle. Viennin yhteydessä Suomen sisävesialueen kalanviljelylaitokset voidaan todistaa vapaaksi SAV-tartunnoista ilman erityisiä tutkimuksia.

Suomen sisävesialue on ensimmäinen SAV-vapaan aseman saanut alue EU:n alueella. Muissa Euroopan maissa, mm. Irlannissa ja Norjassa, SAV-tartuntoja esiintyy aiheuttaen merkittäviä taloudellisia menetyksiä lohikalojen viljelylle. SAV-virukset aiheuttavat Atlantin lohelle PD (pancreas disease) -taudin ja kirjolohelle SD (sleeping disease) -taudin. SAV-virukset eivät tartu ihmisiin.

Aikeista tuoda sisävesialueelle lohia, taimenia, kirjolohia tai näiden sukusoluja on oltava hyvissä ajoin yhteydessä Eviraan ([email protected]).

Uutta rajoitusaluetta ehdotetaan merialueelle

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa lausunnolla olevalla päätösehdotuksellaan perustettavaksi SAV-tartuntojen rajoitusalueen merialueelle ja merikalojen nousualueelle nykyisen IPN-taudin (tarttuva haimakuoliotauti) rajoitusalueen rinnalle. Ehdotuksen mukaan luonnonvaraisten ja tieteelliseen tarkoitukseen siirrettävien elävien kalojen ja niiden sukusolujen siirrolle rajoitusalueelta sisävesialueelle asetettaisiin ehtoja SAV-tartuntojen varalta. Luonnonvaraisia eläviä kaloja saisi siirtää vain aluehallintoviraston poikkeusluvalla, kuten tähänkin asti. Lohikalojen sukusoluja ja tieteelliseen tarkoitukseen tarkoitettuja eläviä kaloja saisi siirtää päätöksessä annetuin ehdoin.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, puh. 0295 16 2361, [email protected],
ylitarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, puh. 040 351 3318, [email protected]

Komission päätös vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1096 asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta sellaisiin jäsenvaltioihin tai niiden osiin tarkoitettujen tiettyjen kalalajien lähetysten markkinoille saattamista koskevien vaatimusten osalta, joissa toteutetaan päätöksellä 2010/221/EU hyväksyttyjä lohikalojen alfavirusta (SAV) koskevia kansallisia toimenpiteitä

Lisää tietoa SAV-tartunnoista

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Kalat Kimmo Tiilikainen Vesi