Hyppää sisältöön
Media

Suomi esittää muutoksia ympäristötukeen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.12.2007 12.57
Tiedote -

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 seurantakomitea hyväksyi esityksen ohjelmaan tehtävistä muutoksista, jotka lähetetään Euroopan komission käsiteltäviksi.

Ympäristötukijärjestelmään esitetään lisättäväksi kolme uutta erityistukisopimusta. Nämä ovat ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen Etelä-Suomen A- ja B -tukialueilla, lietelannan sijoittaminen peltoon sekä turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely. Lisäksi esitetään, että ympäristötuen perustoimenpiteiden tukikelpoisuutta täsmennetään siten, että kotieläintiloille maksettavan 14 euron korotus hehtaarilta voitaisiin maksaa myös sellaisille kasvinviljelytiloille, jotka käyttävät ehdotuksen mukaisen lantamäärän vuosittain peltojen lannoitukseen.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta tapahtuva maaseudun kehittäminen rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja kansallisin varoin. Ohjelmassa on käytettävissä julkisia varoja vuosille 2007-2013 yhteensä 6 626 miljoonaa euroa, josta 31 prosenttia on peräisin maaseuturahastosta. Vastaavasti ohjelmaan sitoutuu yksityistä rahoitusta arviolta 782 miljoonaa euroa.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistää maaseudun ihmisten ja eläinten hyvinvointia, monipuolistaa yritystoimintaa sekä kannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

Ohjelman muutosesitys lähtee komissioon 12. joulukuuta. Uudet toimenpiteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2008.

141-neuvotteluissa esillä olleista ympäristötuen perustuen ja luomutuen korotusta koskevasta esityksestä päätetään myöhemmin erikseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Tiina Malm, p. (09) 160 54220, 040 733 6223
ylitarkastaja Marjatta Kemppainen-Mäkelä, p. (09) 160 54211, 040 824 1969
ylitarkastaja Sini Wallenius, p. (09) 160 54234

Lisätietoja ympäristötuen muutosesityksestä