Hyppää sisältöön
Media

Suomi yksi EU:n aktiivisimmista kansainvälisten Leader-hankkeiden toteuttajista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2015 11.21
Tiedote

Suomen 54 Leader-ryhmää toteuttivat ohjelmakaudella 2007–2013 yhteensä 94 varsinaista kansainvälistä Leader-hanketta ja 86 esiselvityshanketta. Kansainvälinen hankeaktiivisuus vaihteli Suomessa alueittain, mutta kokonaisuutena Suomi kuului EU:n kaikkein aktiivisimpien maiden joukkoon, selviää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin selvityksestä.

Ruralia-instituutti toteutti kansainvälisiin Leader-hankkeisiin liittyvän selvityksen maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä.  Selvityksessä tarkasteltiin kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiä hankkeita, joita toteutettiin osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintatapaa ohjelmakaudella 2007–2013. Aineisto muodostui kansainvälisille hankkeille ja toimintaryhmille suunnatuista kyselyistä, avainhenkilöhaastatteluista, kirjallisista aineistoista sekä hankerekisteritiedoista

Leader-ryhmien kautta toteutettujen kansainvälisten hankkeiden teemat liittyivät useimmiten nuoriin. Monissa toimintaryhmissä katsottiin, että nuorilla olisi kansainvälistymisessä merkittävä rooli ja heitä haluttiin sitoa mukaan kehittämistyöhön juuri kansainvälisen yhteistyön avulla. Nuorisohankkeiden ohella keskeisinä teemoina ovat säilyneet yli ohjelmakausien myös kulttuuriin, matkailuun ja yleisesti paikalliskehittämiseen liittyvät kysymykset.

Kansainväliseen hanketoimintaan sidottiin 9,6 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Kansainväliset hankkeet olivat pääosin yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja tavallisimmin niitä toteuttivat yhdistykset ja järjestöt.

Kansainvälisistä hankkeista ideoita paikalliseen kehittämiseen

Kansainvälinen toiminta on yksi Leader-toimintatavan kantavista periaatteista. Leader-toimintatapa on vahvistanut paikallisen kehittämisen vuorovaikutusta koko Euroopassa. Kansainvälisten hankkeiden vaikutukset eivät näy vain Suomessa, vaan yhteistyökumppaneiden kautta myös muissa Leaderiä toteuttavissa maissa.

– Kansainväliset hankkeet ovat tuottaneet toimijoilleen merkittävän kokemusvarannon ja edistäneet toimijoiden oppimista. Usein ne ovat myös vaikuttaneet uusien ideoiden tai toimintamallien siirtämiseen oman toiminta-alueen kehittämiseen tai toisille alueille, tutkija Päivi Pylkkänen Ruralia-instituutista kertoo.

– Leader-toimintatapa on vahvistanut maaseudun yhteisöjen vuorovaikutusta koko Euroopassa ja suomalaiset Leader-ryhmät ovat olleet siinä erittäin aktiivisia, neuvotteleva virkamies Leena Anttila maa- ja metsätalousministeriöstä vahvistaa.

Maaseudulta maailmalle

Selvityksen tuloksista kerrottiin 12. marraskuuta Katajanokan Kasinolla järjestetyssä kv-kavalkadissa. Tilaisuudessa esiteltiin myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kansainvälistymiseen liittyviä rahoitusmahdollisuuksia.

Ruohonjuuritason kehittämistyötä toteuttavat 54 Leader-ryhmää rahoittavat kansainvälisiä hankkeita. Kansainvälistymisen tavoitteena on yhteistyön lisäämisen, konkreettisten yhteishankkeiden ja toimien toteuttamisen sekä kansainvälisten ja alueiden välisten yhteistyöverkkojen luomisen kautta tuoda lisäarvoa maaseutualueille ja lisätä kansainvälistä osaamista.
– Ohjelmakaudella 2014–2020 Leader-ryhmät voivat aloittaa kansainvälisen yhteistyön myös kaupungeissa sijaitsevien paikallisyhteisöjen kanssa, Anttila kertoo.

Myös ELY-keskusten kautta on mahdollista saada tukea kansainvälistymiseen. Tuen tavoitteena on madaltaa maaseudulla toimivien yritysten kansainvälistymiskynnystä.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö, p. 02951 62240, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [leena.anttila]

tutkija Päivi Pylkkänen, Ruralia-instituutti, p. 044 336 6919, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi [paivi.pylkkanen]

Tutustu selvitykseen: Päivi Pylkkänen, Aapo Jumppanen ja Sofia Tuisku: Kansainvälisyys ja paikalliskehittäminen – Selvitys kansainvälisistä Leader-hankkeista 2007–2013

Lisätietoja tuenhakijoille:
Leader-ryhmät ja ELY-keskukset tarjoavat tukea kansainvälistymiseen.

Voit hakea omalla alueellasi toimivan ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän yhteystiedot kumppanihaun avulla.

EU ja kansainväliset asiat Maaseutu