Hyppää sisältöön
Media

Tasavallan presidentti vahvisti metsähallituslain

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2016 11.54
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti tänään uuden metsähallituslain. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään lailla perustettavaan valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön. Järjestelyllä valtion metsätalousliiketoiminta organisoidaan EU-säädösten edellyttämällä kilpailuneutraalilla tavalla niin, että liiketoiminnan harjoittaminen voidaan jättää valtion haltuun. Laki tulee voimaan 15. huhtikuuta 2016.

Metsähallituslain uudistuksessa valtion maa- ja vesialueet pysyvät edelleen valtion suorassa omistuksessa.  Metsähallituksen yleistehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Toiminnot on suunniteltava ja sovitettava yhteen siten, että ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimukset otetaan huomioon. Käytännössä tämä yhteensovittaminen tehdään laadittaessa Metsähallituksen alueellisia luonnonvarasuunnitelmia.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössä ja niiden hoito ympäristöministeriön ohjauksessa. Valtion maa- ja vesialueet säilyvät Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa, ja perustettava Metsähallituksen tytäryhtiö saa niihin käyttöoikeuden.

Valtion metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön tehtävänä on hoitaa metsiä sekä korjata ja myydä puuta valtion talousmetsistä. Eduskunnan, ministeriöiden ja Metsähallituksen hallituksen tehtävänä on valvoa, että liiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset. Näiden velvoitteiden ja hakkuiden kohdentamiseen valtion talousmetsäalueille kansalaisten ja sidosryhmien on mahdollista vaikuttaa, kun alueellisia luonnonvarasuunnitelmia laaditaan.  Oikeutta käyttää talousmetsiä liiketoiminnan harjoittamiseen yhtiö ei voi siirtää kenellekään muulle.

Metsähallituslaki ei sisällä saamelaisten asemaa heikentäviä muutoksia. Uuden lain mukaan Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten kotiseutualueella niin, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. 
 
Lisätietoja:
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja p. 050 341 9934
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2417

Usein kysytyt kysymykset metsähallituslain uudistamisesta:  http://mmm.fi/ukk-metsahallituslaki