Hyppää sisältöön
Media

Tenojoen kalastussääntöön tarvittavista muutoksista lausuntokierros

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.2.2020 9.40
Tiedote

Suomi ja Norja ovat käynnistämässä neuvotteluja Tenojoen kalastussopimuksen osana olevan määräaikaisen kalastussäännön uudistamisesta. Maa- ja metsätalousministeriö kokoaa tätä varten näkemyksiä Tenon kalastussäännön uudistamistarpeista.

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää perusteltuja ehdotuksia Tenojoen kalastussääntöön tarvittavista muutoksista. Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 2.3.2020 mennessä Lausuntopalvelussa.

Tenon kalastussopimuksen vaikutuksista osapuolten näkökulmasta on valmistunut ulkopuolinen arvio. Raportti on osa laajempaa Suomen ja Norjan välisen 1.5.2017 solmitun Tenojoen kalastussopimuksen vaikutusten arviointia. Raporttiin on koottu eri osapuolten näkemyksiä sopimuksen toimivuudesta ja sen vaikutuksista.

Raporttia varten haastateltiin 29 henkilöä, jotka edustavat kattavasti Tenon kalastussopimukseen liittyviä tahoja. Raporttiin on koottu haastateltavien näkemyksiä Tenon kalastussopimuksen muutostarpeista sekä kalastussopimuksen osana olevan kalastussäännön uudistamista koskevasta prosessista ja siihen osallistumisesta.

Oikeudellisista erimielisyyksistä huolimatta työssä tunnistettiin lukuisia mahdollisuuksia vähentää sopimuksesta koituvia haittoja ja parantaa nykytilannetta eri osapuolten näkökulmista ilman, että lohikannoille aiheutuu kohtuutonta uhkaa. Tällaisiksi toimiksi tunnistettiin esimerkiksi:

- Tuki perinteisen kalastuksen ja siihen liittyvän kulttuurin säilymiseen

- Perheiden yhteisen kalastuksen edistäminen

- Muiden kalalajien, kuten harjuksen, kalastuksen helpottaminen

- Saaliskiintiön käyttöönoton tutkiminen yhtenä säätelyn vaihtoehtona

- Lupamyynnin käytännön toteutuksen kehittäminen

- Lisää tietoa lohen merivaelluksen aikaisesta kuolevuudesta ja sen syistä

Kalastusoikeuden haltijoiden osallistaminen neuvottelu- ja arviointiprosesseihin nähtiin tärkeäksi tavaksi lisätä sopimuksen hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa.

Ministeriön on tarkoitus jatkaa osapuolten osallistamista Tenon kalastussäännön uudistamisprosessiin muun muassa työpajatoiminnalla, mistä tiedotetaan lisää myöhemmin.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies, Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö, 029 5162 152, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Linkit:
Ehdotukset Tenojoen kalastussäännön uudistamistarpeista voi jättää Lausuntopalvelussa.
Julkaisu: Tenon kalastussopimuksen vaikutukset: sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta