Hyppää sisältöön
Media

Tilintarkastusvelvollisuudesta luovutaan pienissä yhteismetsissä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2011 10.41
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta. Esityksen myötä pienet yhteismetsät eivät ole enää jatkossa tilintarkastusvelvollisia. Yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia ja maallikkotilintarkastuksesta luovutaan. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta ja tilintarkastus toimittamatta, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella yhteismetsän osakaskunnan liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ei ole ylittänyt 200 000 euroa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta lukien. Lakiin perustuva tilintarkastusvelvollisuus jää arviolta 50 suurimmalle yhteismetsälle. Lakimuutoksella lisätään yhteismetsän houkuttelevuutta metsätalouden harjoittamismuotona. Tilintarkastusvelvollisuudesta luopuminen parantaa pienehköjen yhteismetsien toimintaedellytyksiä ja vähentää niihin kohdistuvia pakollisia kustannusrasitteita. Yhteismetsien osakaskunnat voivat kuitenkin halutessaan valita tilintarkastajan, jos arvioivat tilintarkastuksesta toiminnalleen koituvat hyödyt sen aiheuttamia kustannuksia suuremmiksi. Yhteismetsä on usean kiinteistön yhteinen alue, joka harjoittaa kestävää metsätaloutta osakastilojensa hyväksi. Tällä hetkellä Suomessa on vajaat 200 yhteismetsää. Vuonna 2010 muodostettiin 21 uutta yhteismetsää, joiden keskikoko oli 404 hehtaaria. Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:hallitusneuvos Vilppu Talvitie, puh. 040 139 52 90

Jari Koskinen