Hyppää sisältöön
Media

Torniojoen edustan kalastus sopeutetaan lohiasetukseen ja rajajokisopuun

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2008 9.55
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla muutetaan kalastusaikoja Torniojoen rajajokisopimuksen merialueella. Muutos tulee voimaan 18.6. Se perustuu rajajokineuvotteluissa sovittuun väliaikaiseen ratkaisuun, jolla molemmat maat kansallisesti päättävät lohenkalastuksen alkamisajankohdan.

Asetuksen mukaan ammattikalastajat voivat aloittaa lohenkalastuksen 27.6. rajoitettuna kahteen isorysään 3.7. asti. Tämän jälkeen lohenkalastus avautuu kahdessa kolmen viikon jaksossa, ensin viidelle rysälle 4.7. ja tämän jälkeen kahdeksalle rysälle 25.7. Elokuun 15. päivästä alkaen rysämääriä ei rajoiteta. Rajoitettu mahdollisuus ammattikalastajille perustuu valtioneuvoston keväällä antamaan ns. lohiasetuksen periaatteeseen rajoitetusta ja tasoitetusta kalastuksesta. Lohenkalastus päättyy 15.9. ja taimenen kalastus 31.8.

Ammattikalastajat saavat kalastaa muita kalalajeja kuin lohta ja taimenta kahdella rysällä 22.6. lähtien. Pyydykset on varustettava lohen ja taimenen pyydykseen joutumista estävillä verkoilla tai muikun/silakan pyyntiin soveltuvilla kalapesillä ennen 3.7. tapahtuvaa pyyntiä. Pyydyksiin mahdollisesti menevät lohet ja taimenet on rauhoitusaikana vapautettava päivittäin. Lisäksi ammattikalastajien on raportoitava saalistiedot kalastusviranomaisille. Tietoja tullaan käyttämään hyväksi kun rajajokineuvotteluja jatketaan tämän vuoden aikana.

Rajajokineuvotteluissa toukokuussa sovittiin, että kesä 2008 on koeluontoinen aika, jolloin kerätään kokemuksia esteverkkojen ja muiden kuin lohen ja taimenen kalastukseen soveltuvien pyyntivälineiden käytöstä. Tavoitteena on, että varsinainen rajajokisopimus voitaisiin viimeistellä saatujen kokemusten perusteella. Tavoitteena on myös, että Torniojokeen asetettaisiin lohilaskuri, jolloin nousevien lohien määristä ja nousuajankohdasta saataisiin nykyistä varmempaa tietoa. Neuvotteluissa Ruotsin kanssa sovittiin myös jo tänä kesänä toteutettavasta yhteisestä tehostetusta kalastusvalvonnasta alueella.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0400 392011