Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden yksittäisen puun tietoihin pohjautuva metsätietojärjestelmä

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021–2024

Suomalainen metsäteollisuus ja metsien monikäyttö tarvitsevat yhä tarkempaa tietoa metsistä kustannustehokkaasti ja digitalisaatiota hyödyntäviä työkaluja. Tarkempi tieto tuo
kustannustehokkuutta puunkorjuuseen, lisäarvoa puun arvoketjuun ja päätöksiin, edistystä sähköiseen metsäkauppaan, metsäteollisuuden automaatioon ja kilpailukykyä metsäteollisuuden
vientiin parantaen samalla metsien kestävää kehitystä. Uuden kansallisen laserkeilausohjelman mukainen tiheä laserkeilausaineisto (Laserkeilausaineisto 5p/m2) mahdollistaa yksittäisiä puita koskevan metsätiedon keräämisen laajassa mittakaavassa. Tämän kehityksen myötä tulee ajankohtaiseksi kehittää metsätietojärjestelmää, joka perustuu yksittäisten puiden tietoihin pelkän aluepohjaisen- tai rasteritiedon lisäksi. 

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään niitä tuotannollisia ja laskennallisia menetelmiä, joita tarvitaan laajojen yksittäisten puiden aineistojen tuotantoon kansallisesta ilmalaserkeilausaineistosta. Yksittäisten puiden analyysiin kehitetään laskentamenetelmät, jotka tuottavat puiden sijainnin, pituuden, puulajin, latvuksen koon, aikasarjalla pituuskasvun ja josta voidaan yksittäisen puiden referenssiaineiston avulla laskea läpimitta, tilavuus ja biomassa. Hankkeessa kehitetään menetelmiä puun laadun, terveyden ja sitä kautta arvon määrittämiseen ja tarkentamiseen ilmalaserkeilausaineistojen, liikkuvan laserkeilauksen ja droonikaukokartoituksen avulla. Hankkeessa kehitetään tietoarkkitehtuuri, joka mahdollistaa yksittäisten puiden tietojen yhdistämisen sekä alueellisiin tarkennettuihin aineistoihin, että muihin metsäalueita koskeviin paikkatietoaineistoihin ja tiedonkäsittelymenetelmiä ja -järjestelmiä, joita tarvitaan tällaisten suurten aineistojen tallentamiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen metsätaloudessa. Hankkeessa tutkitaan ja toteutetaan rasteripohjaista muutostulkintaa ja maanpeitekarttaa.