Hyppää sisältöön
Media

Tutkijat tuntevat koe-eläinten hyvinvointia edistävät periaatteet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2016 16.43
Tiedote

Valtaosa eläimiä käyttävistä tutkijoista tuntee hyvin eläinkokeiden korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen 3R-periaatteet ja niitä edistävät menetelmät. Tutkijat pitävät näiden periaatteiden soveltamista tärkeänä eläinten hyvinvoinnin edistämisen keinona. Tämä selviää tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKESin ja maa- ja metsätalousministeriön kyselystä, jolla kartoitettiin 3R-periaatteiden hyödyntämistä eläinkokeellisessa tutkimuksessa Suomessa.

Eläinten käytöstä ei voida vielä luopua täysin, sillä eläinkokeiden tuottamaa tietoa ei nykymenetelmin voida saada muilla tavoin. Myös eläintestejä tarvitaan edelleen, sillä lainsäädäntö edellyttää toistaiseksi eläinten käyttöä ihmisten, eläinten ja ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. Tavoite luopua kokonaan eläinkokeista on vielä kaukana, vaikka se on tunnustettu EU:n lopulliseksi päämääräksi.

Eläinkokeita voidaan korvata muilla menetelmillä joko osittain tai kokonaan. Selvityksen mukaan solu- ja kudosmalleja käytetään jo paljon biolääketieteellisessä tutkimuksessa. Usein eläimillä tehtävän tutkimuksen ohella tehdään solutason tutkimusta, jolloin eri menetelmät täydentävät toisiaan.

Opetustarkoituksiin käytettävien eläinten määrä on selvityksen mukaan erittäin vähäistä. Eläviä eläimiä hyödyntäviä tekniikoita opetetaan niille, joiden on osattava nämä tekniikat.

Koulutus ja hyvinvointiryhmät avainasemassa

3R-menetelmien käyttöä edistetään koe-eläinlaitoksissa toimivien eläinten hyvinvointiryhmien ja koulutuksen avulla. Tutkijoiden koulutuksessa keskitytään tutkimustekniikoiden ja toimintaa ohjaavien periaatteiden opetukseen sekä tieteenala- ja laitoskohtaiseen koulutukseen. Kyselyn mukaan tutkijat kokevat tarvitsevansa lisää koulutusta esimerkiksi solu- ja kudosmallien, eläinmallien sekä tilastollisten menetelmien käytöstä. Toiminnanharjoittajien eläinten hyvinvointiryhmät seuraavat ja ohjeistavat toimintaa omissa yksiköissään.

TOKESin ja maa- ja metsätalousministeriön teettämään kyselyyn vastasi 192 tutkijaa, jotka käyttävät eläimiä koetarkoituksessa tai tuntevat tällaista tutkimusta. Vastaajat kattoivat noin kymmenesosan Suomessa toimivista tutkijoista. Kyselyn taustalla on vuonna 2013 perustetun TOKESin tehtävä seurata ja edistää 3R-periaatteiden toteutumista koe-eläinten käytössä.

Selvitys koe-eläinten hyvinvointia edistävistä periaatteista suomalaisessa tutkimuksessa

Lisätietoja: 
Outi Vainio, eläinlääketieteen professori, Helsingin yliopisto, p. 050 415 5251, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Tiina Pullola, eläinlääkintöylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 108, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Eläimet ja kasvit