Hyppää sisältöön
Media

Tutkimus: Suomalaiset toivovat maaseudun pysyvän elinvoimaisena myös tulevaisuudessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2016 9.01
Tiedote

Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että koko Suomi hyötyy elinvoimaisesta maaseudusta. Koko väestöstä tällä kannalla on 72 %, pk-yrittäjistä 76 % ja maataloustuottajista 94 %.

Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka hyvin EU:n maaseuturahaston ja siitä rahoitettavan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksia ja vaikutuksia tunnetaan. Ohjelmaan sisältyvät muun muassa maatalouden ympäristötuet, luonnonhaittakorvaukset (LFA) ja eläinten hyvinvoinnin tuet. Maaseutuohjelmasta tuetaan myös maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittämistä.


Kasvurahasto tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille  

– Maaseuturahasto on merkittävä kasvurahasto. Harva yrittäjä kuitenkaan tietää, että maaseuturahaston tukia ei jaeta pelkästään maatalousyrittäjille, vaan myös muille yritystoimintaa maaseudulla harjoittaville. Suomen pinta-alasta 95 prosenttia lasketaan maaseuduksi, joten tällä alueella kyllä riittää yritystoimintaa, maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo. 

Tutkimuksen mukaan maaseudun pk-yrittäjistä 60 % ei tunne EU:n maaseuturahoituksen tukimahdollisuuksia. Maaseutuohjelman rahoitusta ilmoitti saaneensa ainoastaan 3 % pk-yrittäjistä.

– Varsinkin nuorten yrittäjien tietämystä maaseutuohjelma mahdollisuuksista tulee lisätä. Jotta suomalaisten toive tulevaisuuden elinvoimaisesta saadaan toteutettua, maaseudulle tarvitaan tulevaisuuden tekijöitä, innovatiivisia avauksia ja uskallusta yrittää, Vesanto toteaa.

Yrittäjille on tarjolla rahoitusta investointeihin, kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

Ideoista hankkeiksi

Tutkimuksesta selvisi, että koko väestöstä kolmannes on ollut tietoinen rahastosta, mutta sopivaa käyttötarkoitusta tuelle ei ole ollut. Vesanto kuitenkin muistuttaa, että apua ideoiden kehittelyyn on tarjolla.
– Kun idea esimerkiksi oman asuinympäristön kehittämisestä lähtee itämään, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä lähimpään ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Asiantuntijoiden avulla ideat saadaan konkretisoitua maaseudun kehittämistä edistäviksi hankkeiksi.

Esimerkiksi kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat voivat yhdessä valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi. Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelman tukia kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavu­tettavuutta tai palveluja.

Maaseutuohjelma on keskeisin väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. Käynnissä oleva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020 ja sen julkinen rahoitus koko ohjelmakaudella on 8,265 miljardia euroa.
 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
maatalousneuvos Taina Vesanto, p. 0295 16 2405
tiedottaja Eeva-Kaisa Kivistö, p. 0295 16 2345
etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

Lisätietoja maaseutuohjelmasta tuenhakijalle:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät

Maaseutu