Hyppää sisältöön
Media

Tutustu Euroopan unionin pysyvän edustuston asiantuntijoihin MMM:n hallinnonalalla

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2022 12.56
Uutinen
Kuva Suomen pysyvästä edustustosta MMM:n hallinnonalalla.
Euroopan unionin Suomen pysyvän edustuston asiantuntijat MMM:n hallinnonalalla. Ylhäältä vasemmalta: Tapio Kytölä, Kari Valonen ja Ari Hörman. Alhaalta vasemmalta: Assistentti Seija Nyyssönen ja Heta Ratasvuori.

Edustuston työnkuvaan kuuluu pääasiassa EU:n lainsäädäntötyöhön osallistumista ja yhteydenpitoa Suomeen. Yhteys MMM:ssä työskenteleviin kollegoihin sekä unionin jäsenmaiden kollegoihin, komission virkamiehiin ja Euroopan parlamentin edustajiin on avainasemassa. Asiantuntijoiden kokoonpano on uudistunut osittain syyskuun alussa.

 

 

Tällä hetkellä Brysselissä työskentelee neljä MMM:n hallinnonalan asiantuntijaa sekä heidän assistenttinsa

Suomen edustusto on valtionhallinnon jatke Brysselissä. Asiantuntijoiden tehtävänä on viedä Suomen agendaa tehokkaasti neuvoston päätöksentekoon ja parlamenttiin, mutta myös tuoda viestiä asioiden tilasta Suomeen.

Päätöksenteko EU:ssa etenee siten, että komissio tekee esityksiä, joita käsitellään ensin työryhmissä. Sieltä asiat etenevät maatalouden erityiskomiteaan tai Coreperiin, minkä jälkeen jäsenmaan kanta päätetään ministerineuvostossa. Samaan aikaan Euroopan parlamentti muodostaa oman kantansa. Kun ministerineuvosto ja parlamentti ovat muodostaneet kantansa, alkavat kolmikantaneuvottelut eli trilogit neuvoston, parlamentin ja komission kesken. Trilogeissa muodostetaan toimielimien yhteinen kanta ja lainsäädäntö valmistuu.

Maatalousasioita Kari Valosen vastuulla

Kari Valonen hoitaa maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyviä asioita seuraavat viisi vuotta ja on Suomen edustaja maatalouden erityiskomiteassa. Se on toimielin, joka sijoittuu ministerineuvoston ja asiantuntijatyöryhmien väliin. 

− Tänä syksynä tiedossa on Ukrainan tilanteen ja maatalouden kustannuskriisin lisäksi maantieteellisiin merkintöihin, kestävän maatalouden tilasto-asetusten muutoksiin, ja menekin edistämiseen liittyviä lainsäädäntöehdotuksia, Valonen sanoo.

Viime vuodet maatalouden erityiskomiteassa ovat kuluneet CAP-suunnitelmien parissa. Suomen kansallinen CAP-suunnitelma hyväksyttiin komissiossa hiljattain.

Metsäasiantuntijana Tapio Kytölä

Metsäasiantuntijana Brysselissä tulevat kolme vuotta työskentelevän Tapio Kytölän työpäivät koostuvat paljon asiantuntijatyöryhmiin osallistumisesta ja niiden ulkopuolella tapahtuvista yhteydenpidosta muiden asiantuntijoiden kanssa. Euroopan unionissa on paljon metsiin vaikuttavaa lainvalmistelutyötä.

− Valmistelussa on 55-valmiuspaketti, jossa on muun muassa metsien nieluja käsittelevä LULUCF-asetus ja biomassan kestävyyden kattava uusiutuvan energian direktiivi. Niissä, kuten myös metsäkatoasetuksessa trilogit ovat alkamassa. Lisäksi käsittelyssä on luonnon ennallistamisasetus ja komissio valmistelee metsien tilan seurantaa koskevaa lainsäädäntöä, Kytölä kertoo.

Luonnonvara-asiantuntijana Heta Ratasvuori

Heta Ratasvuori työskentelee seuraavat viisi vuotta luonnonvara-asioiden, erityisesti yhteisen kalastuspolitiikan parissa.

− Suomen kannalta on tulossa tärkeä syksy, sillä kalastuspolitiikan työryhmässä käsitellään Itämeren kalastusmahdollisuuksia. Tietyillä kalalajeilla on kalastuskiintiöt, joista neuvottelemme. 
Myös kalastuksen valvonta-asetuksen uudistuksesta neuvotellaan parhaillaan epävirallisissa kolmikantakokouksissa parlamentin, neuvoston ja komission edustajien kesken.  

Ympäristöterveyteen liittyvät asiat Ari Hörmanin vastuulla

Ari Hörman työskentelee eläinlääkintään ja –tauteihin, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen liittyvien asioiden parissa. 

Tänä syksynä neuvoston käsittelyssä on Suomessakin paljon keskustelua herättänyt kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön asetus. Työskentelyssä on myös säännöllisesti esillä Euroopassa sikatalouteen paljon vaikuttanut afrikkalainen sikarutto.

− Onnen ja aktiivisten toimien ansiosta tauti ei ole tullut Suomeen, mutta tämänkin eläintaudin torjunta vaatii jatkuvaa panostamista, Hörman sanoo.

Ensi vuonna työpöydälle tulevat mahdollisesti uudistukset elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä ja eläinten hyvinvoinnista. 

Assistenttina työskentelee Seija Nyyssönen

Seija Nyyssönen työskentelee Suomen edustuston maa-, metsä- ja kalatalous- sekä ympäristöasiantuntijoiden assistenttina. 

− Yksi tärkeimmistä työtehtävistäni on valmistella käytännön asiat ministerineuvostoja varten niin, että kaikki sujuu mutkitta. 

EU:n kirjeenvaihto ministeriöiden ja EU:n instituutioiden välillä kulkee assistentin kautta.

Lisätietoja:

Suomen pysyvässä edustustossa työskentelee MMM:n hallinnonalan asiantuntijoiden lisäksi muiden ministeriöiden hallinnonalojen asiantuntijoita. Koko joukkoon yhteystietoineen voi tutustua Suomen pysyvän edustuston sivustolla.

CAP EU ja kansainväliset asiat Hallinnonala Kalastuskiintiöt Suomen EU-edustusto, Bryssel