Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisohjelmaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2008 13.59
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisohjelmaa. Ympäristötukea kohdennettaisiin herkille alueille, ravinnekuormituksen hallintaa kehitettäisiin maatiloilla ja tutkimusta suunnattaisiin ravinnekuormituksen vähentämisen ratkaisukeinoihin. Työryhmä jätti mietintönsä tänään maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Ravinnekuormitus on viime vuosina vähentynyt merkittävästi, mutta vähennysten vaikutukset näkyvät luonnossa viiveellä. Lisäksi vähenemä ei ole riittävästi kohdistunut ympäristövaikutusten kannalta kriittisimpiin kohteisiin. Työryhmä on tarkastellut yhteiskunnallisen keskustelun ja tutkimusaineiston pohjalta maatalouden ravinnekuormitusta ja nykyistä ympäristöohjausta. Työryhmä esittää uusia toimenpiteitä, jotta vesiensuojelun tavoitteisiin voidaan vastata nykyistä tehokkaammin.

Työryhmän mielestä ravinnetaseen seuranta tulee heti nostaa keskeiseksi perustoimenpiteeksi ravinnekuormituksen hallinnassa maatiloilla. Ravinnetaseen aktiivisella seurannalla ja lannoitekäytön optimoinnilla alennetaan ravinnehuuhtoumaa pitkällä aikavälillä.

Työryhmä kehittäisi mahdollisimman nopeasti ravinnekuormituksen alentamiseen tarjouskilpailumallin luonnonarvokaupan tapaan. Mallilla voitaisiin kohdistaa toimenpiteet juuri niille peltolohkoille, joiden ravinnepäästöriski on suurin ja suojelutoimien hyöty/kustannus -suhde on paras.

Työryhmä uudistaisi maatalouden ympäristötukijärjestelmää vuoden 2013 jälkeen siten, että järjestelmä ottaisi huomioon herkimmät ja kriittisimmät alueet. Seuraavalla ohjelmakaudella ympäristötukijärjestelmä olisi kustannustehokas ja perustuisi peltolohkojen kuormitusriskiin, kuten vesistön läheisyyteen, kaltevuuteen ja tulvaherkkyyteen.

Tuen kohdentamiseksi tulisi työryhmän mielestä perustaa erityinen herkkien alueiden ohjelma. Ohjelmassa voisi "ostaa" peltolohkoja pois intensiivisestä viljelystä ympäristönsuojeluun joko luonnonarvokaupan keinoin tai korotetulla, alueelle kohdennetulla tuella.

Kotieläintuotannon keskittymiä pitäisi työryhmän mukaan kannustaa pistekuormituksen hallintaan ja ravinteiden uudelleenkiertoon tehokkaan puhdistamo- ja lannan hyödyntämisteknologian avulla.

Luonnon monimuotoisuuteen työryhmä vaikuttaisi perinnebiotooppien hoidon nykyistä paremmalla tuella ja pidemmillä sopimuksilla. Työryhmä panostaisi myös luomutuotannon kehittymiseen tiloilla ja elintarvikeketjussa.

Tutkimuksen avulla pitäisi hakea innovatiivisia, kohdennettuja ratkaisuja ravinnekuormituksen alentamiseksi. Työryhmä panostaisi myös tuotekehitys- ja teknologiaratkaisuihin, joilla hillitään ilmastonmuutosta.

Työryhmässä on ollut edustajia yhteiskunnan eri sektoreilta. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, p. (09) 1605 3303, 040 751 8406