Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää uudistuksia nuorten porotalousyrittäjien tukemiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2008 11.00
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön porotalouden rahoitustukijärjestelmän uudistamista selvittänyt työryhmä esittää uudistuksia erityisesti nuorten porotalousyrittäjien tukemiseen. Työryhmä on tänään jättänyt loppuraportin rahoitustukijärjestelmän uudistamisesta maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Työryhmä esittää, että nuorten porotalousyrittäjien lisäporojen hankintaa tuettaisiin valtionlainoituksen lisäksi avustuksella. Avustusta myönnettäisiin vähintään 50 eloporon omistajalle, jonka tarkoituksena on lisätä porojen määrää päätoimisuutta osoittavaan 80 eloporoon. Avustusta voisi saada enintään 80 eloporoon asti. Puuttuvat porot tulisi korvata paliskunnalle tehtävillä työpäivillä.

Nuoria kannustettaisiin myös sillä, että investointitukea moottorikelkan ja mönkijän hankintaan olisi mahdollista myöntää alle 40-vuotiaalle, vähintään 50 eloporoa omistavalle porotalousyrittäjälle edellyttäen, että hän on tehnyt puuttuvia poroja vastaavan työmäärän paliskunnalle. Työryhmä esittää nykyistä nuorten aloitustukijärjestelmää jatkettavaksi.

Uutena tukimuotona työryhmä esittää, että luontaiselinkeinoalueella porotalouden ja luontaiselinkeinojen työmaa-asuntojen rakentamiseen ja peruskorjaamisen olisi mahdollista myöntää valtion lainaa. Peruskorjattaviin työmaa-asuntoihin saisi myös avustusta. Myös aitojen kunnossapitotoimenpiteitä ehdotetaan tuettavaksi.

Työryhmä esittää muutoksia moottorikelkan ja mönkijän hankinnan tukemiseen. Työryhmä kohdistaisi korkeimman tuen niille porotalousyrittäjille, joille poronhoitotyöt aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Samalla työryhmä haluaa kannustaa poronhoitotöihin sellaisilla alueilla, joilla työvoimapula haittaa poronhoitotöitä.

Työryhmä on selvittänyt työssään erilaisia vaihtoehtoisia tukimuotoja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisiin rahoitustoimenpiteisiin vuosille 2010–2013 Työryhmä on myös selvittänyt tukimuotojen kustannusvaikutuksia sekä ottanut huomioon kuulemistilaisuuksissa ja asiantuntijakuulemisessa esille tulleita ehdotuksia lainsäädännön uudistamisesta.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut osastopäällikkö Hannu Linjakumpu Lapin TE- keskuksesta ja varapuheenjohtajana neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriöstä. Työryhmään on kuulunut edustajia valtionvarainministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, Paliskuntain yhdistyksestä, Luontaiselinkeinojen liitosta, Saamelaiskäräjiltä ja Lapin TE-keskuksesta.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Hannu Linjakumpu, TE-keskus, p. 040 848 1962,
työryhmän varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 524 6112
työryhmän sihteeri, porotalousagrologi Keijo Alanko, TE-keskus, p. 0400 191 157
Työryhmän raportti on ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mmm.fi.

Sirkka-Liisa Anttila