Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää uusia verotulkintoja ja kannustimia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2010 10.31
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä esittää merkittäviä toimia harvaan asutun maaseudun aseman parantamiseksi. Työryhmän mielestä verotulkintoja pitäisi selkeyttää ja lisätä kannustimia harvaan asutun maaseudun asukkaille. Työryhmä jätti loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle tänään.

Työryhmä ehdottaa parinkymmenen kohdan listassa kannustimia mm. järjestötoimintaan. Verohallinnossa pitäisi laatia ohje kriteereistä, joilla harvaan asutulla maaseudulla toimivien yhdistysten yleishyödyllisyyttä ja elinkeinotoimintaa arvioidaan. Tuloverolainsäädäntöä työryhmä muuttaisi niin, että yhdistysten vapaaehtoistyöstä maksettavien matkakorvausten määrää voitaisiin nostaa.

Työryhmä ehdottaa myös selvitystä siitä, voiko harvaan asutulla alueella asuvalla työttömällä olla oikeus sovitellun työttömyysturvan suojaosaan.

Yrittäjyyteenkin työryhmä esittää uusia kannustimia. Starttirahajärjestelmää pitäisi soveltaa harvaan asutulla maaseudulla myös kausiluonteisille yrityksille ja osa-aikaiseen yritystoimintaan. Kyläkauppatukea pitäisi myöntää myymäläautotoimintaan myös, jos omistava yritys on kyläkeskuksessa. Työryhmä kehittäisi uuden maaseutuyritysmuodon, jossa yrittäjä maksaisi verot vapaan jaksotuksen perusteella ja voisi vähentää sijaintipaikan ja sijaintikunnan keskukset välisen matkan kulut kaikilta työpäiviltä.

Raideliikennettä työryhmä tehostaisi palveluiden ja elinkeinotoiminnan turvaamiseksi. Asiointipalveluihin työryhmä esittää kyytitakuu-tyyppisiä järjestelmiä. Työryhmä pyytää Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) tekemään tutkimusta maaseudun ihmisten terveysongelmista ja riskien ennakointimahdollisuuksista. Harvaan asutulle maaseudulle halutaan varmistaa kattava ensivastetoiminta ensiavun turvaamiseksi.

Vastavalmistuneiden muuttamista harvaan asuttuihin kuntiin työryhmä kannustaisi opintolainan koron ylimääräisellä vähennyksellä tai suoralla rahakannustimella. Myös työharjoittelupaikkoja pitäisi lisätä.

Työryhmän esitys perustuu sekä hallitusohjelmaan että hallituksen maaseutupoliittiseen selontekoon. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Jouni Lind maa- ja metsätalousministeriöstä. Jäsenet ovat olleet valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, sisäasiainministeriöstä ja Suomen kuntaliitosta.

Harvaan asutulla maaseudulla asuu yli kymmenen prosenttia maamme väestöstä eli noin 600 000 henkeä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. 09 160 53323, 050 521 3305