Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä: Ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamiseen lisää välineitä kaikkialle Suomeen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2018 15.12
Uutinen

Asukkaiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia toteuttaa kehittämisideoita on parannettava kaikkialla, niin kaupungeissa kuin maaseudulla, esittää yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä (YPK) kannanotossaan. Näin edistetään yhteistyötä ja annetaan kehittämisvälineitä kaikille asuinpaikasta riippumatta.

Valtaa ja vastuuta ruohonjuuritasolle EU-ohjelmissa

YPK-työryhmä asettaa tavoitteeksi, että kaikissa EU-ohjelmissa vahvistetaan alhaalta ylös kulkevaa kehittämistä tulevalla EU:n rahoituskaudella 2021-2027. Tällaisella toimintatavalla voimaannutetaan ihmisiä ja yhteisöjä. Lisäarvo syntyy ennen kaikkea siitä, että paikallisille asukkaille ja muille toimijoille annetaan vastuuta ja valtaa päättää siitä, mikä omalla alueella kaipaa muutosta. Se sitouttaa ja innostaa ihmisiä antamaan aikaansa, osaamistaan ja yksityistä rahaa oman elinympäristön kehittämiseen.

Toiminnassa tärkeinä periaatteina ovat kuntien, asukkaiden, yhdistysten ja yritysten tasavertainen kumppanuus paikallisen strategian toteuttamisessa. Tärkeää on myös yhteistyö alueiden välillä ja kansainvälisesti. Toimintatapa kannustaa kokeiluihin ja on ketterä tapa synnyttää uusia yrityksiä ja palveluita. 
 

Tavoitteena kevyt hallinto ja resursseja kaikista rahastoista

Tulevissa EU-ohjelmissa tulee rahoittaa tätä ihmisten osallisuutta edistävää toimintaa kaikista rahastoista: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:sta, Euroopan sosiaalirahasto ESR+:sta, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR:sta sekä maaseuturahastosta.

Työryhmä peräänkuuluttaa rahastoihin yhteneväisempiä ja yksinkertaisempia sääntöjä. Pienten hankkeiden hallintoa on kevennettävä. Tavoitteena on, että paikallisen kehittämisen toimintatapa tulevalla kaudella kehittyy ja toiminta on riittävästi resursoitu koko Suomessa.

Kaudella 2014-2020 yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä toteutetaan kaikilla maaseutualueilla 54 Leader-ryhmän ja maaseutuohjelman 300 miljoonan euron rahoituksen voimin. Kaupungeissa on 15 miljoonan euron rakennerahasto-ohjelmien rahoituksella toteutettu noin 70 kansalaistoimijalähtöistä hanketta. Meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta koko Suomen alueella toimiville 10 kalatalouden toimintaryhmälle on varattu 9,4 miljoonaa euroa.

Yhteistölähtöistä paikallista kehittämistä pohditaan leirillä 2.-3.10. Merkkaa kalenteriisi ja seuraa #kehitetäänpaikallisesti.

Lisätietoa:

YPK-työryhmän kannanotto 7.6.2018: Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tavoitteet 2021-2027

Laura Jänis, YPK-työryhmän sihteeri, puh. 029 51 62090, laura.janis@mmm.fi


 

Kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen ryhmä edistää yhteistyötä

Ihmisten oma lähiyhteisö ei ole maantieteellisesti rajattu, vaan ulottuu maaseudulta kaupunkiin ja maapallon toiselle puolelle. Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintatapa tukee hyvin tätä rajoja ylittävää yhteistyötä ja monipaikkaisuutta. Yhteistyötä edistämään ja paikallista kehittämistä vahvistamaan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja maaseutupolitiikan neuvosto ovat asettaneet yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen YPK-työryhmän vuonna 2017. Työryhmän puheenjohtajina toimivat alue- ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Jarmo Palm työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maaseutu