Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittää tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2008 8.56
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän käsittelemään maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista. Lisäksi on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoja viljelijätukien hallinnoinnin kehittämiseksi. Selvityksessä paneudutaan erityisesti kunnissa tällä hetkellä hoidettaviin maaseututoimen tehtäviin. Kummankin työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2008.

Tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän perustana on selvitysmies Kaj Suomelan raportti tarpeettoman byrokratian karsimisesta maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmistä. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitykset raportissa esille tuotujen epäkohtien korjaamiseksi ja järjestelmien kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä laatii esityksiinsä liittyvän rahoituslaskelman ja -suunnitelman. Vuonna 2009 toteutettaviksi tarkoitetut muutokset työryhmä esittelee syyskuun 2008 alkuun mennessä. Selvityksessä on otettava huomioon viljelijätukien hallinnoinnin kehittämistä selvittävän työryhmän ehdotukset.

Viljelijätukien hallinnoinnin kehittämistä käsittelevä työryhmä selvittää ja arvioi valtion ja kuntien yhdessä hoitamien tehtävien organisointi- ja rahoitusvaihtoehdot. Työryhmä tekee esityksen valtion ja kuntien työnjaosta, rahoitusmallista ja tehtävien organisoinnista. Työryhmän asettamisen taustalla on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta syntyvä tarve arvioida kuntien maaseututoimeen kuuluvien tehtävien hoitamista uudistuvassa toimintaympäristössä. Työryhmä laatii väliraportin 31.5.2008 mennessä.

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevää työryhmää vetää kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen maa- ja metsätalousministeriöstä. Viljelijätukien hallinnoinnin kehittämistyöryhmän puheenjohtaja toimii valtiosihteeri Jouni Lind maa- ja metsätalousministeriöstä. Kummassakin työryhmässä on edustus muun muassa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta, muista ministeriöistä ja järjestöistä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, puh. (09) 1605 3323, 050 521 3305
kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, puh. (09) 1605 3303, 040 751 8406