Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittänyt täydentäviä keinoja maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2023 12.53
Tiedote

Maankäyttösektorin selvitys- ja valmistelutyöhön asetetun virkatyöryhmän loppuraportin ensivedos on julkaistu. Siihen on koottu ajantasainen tilanne- ja tulevaisuuskuva maankäyttösektorista, suunnitelmaehdotus LULUCF-velvoitteen täyttämiseksi kaudella 2021–2025 sekä ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Maankäyttösektorin kauden 2021–2025 Euroopan unionin jäsenvaltiokohtainen laskennallinen velvoite on asetettu LULUCF-asetuksessa. Suomen maankäyttösektorin nettonielun heikon kehityskulun keskeiset selittäjät ovat tavanomaista suuremmat hakkuut, metsien kasvun hidastuminen ja turvemaiden kasvaneet maaperäpäästöt. 

Sanna Marinin hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18.1.2023, että maa- ja metsätalousministeriö asettaa ministeriön johdolla toimivan virkatyöryhmän selvittämään ja valmistelemaan toimia maankäyttösektorin nettonielujen vahvistamiseksi. 

Virkatyöryhmän tavoitteena oli tehdä esityksiä, joiden avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia saavuttaa kauden 2021–2025 maankäyttösektoria koskeva laskennallinen EU-velvoite, laatia suunnitelma velvoitteen täyttämisestä, sen vaihtoehdoista ja kustannusarvioista sekä varmistaa ilmastolain mukaisesti nielujen kasvu ja kansallisen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen edellytykset. 

Työryhmän suunnitelmaehdotus EU LULUCF -velvoitteiden täyttämiseksi on, että alijäämää tulisi kattaa velvoitelaskentaan tehtävillä teknisillä korjauksilla, LULUCF-asetuksen sisältämillä joustomekanismeilla ja panemalla toimeen maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) toimet niitä myös laajentaen ja tehostaen. Näiden toimien jälkeen jäljelle jäänyt kauden alijäämä varauduttaisiin kattamaan yksiköiden ostoilla muista EU-jäsenvaltioista.

– Tilanne maankäyttösektoria koskevien EU LULUCF -velvoitteiden saavuttamiseksi on erittäin haastava. Työryhmä on koonnut suunnitelman askelmerkeistä jatkoa varten. Vaikutuksien aikaansaamiseksi on tärkeää edistää konkreettisten toimien täytäntöönpanoa, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut luonnonvaraneuvos Heikki Granholm.

Virkatyöryhmän alustavia tuloksia esiteltiin hallitusohjelmaneuvottelijoille 9.5.2023. Työryhmän loppuraportissa ei ole otettu huomioon 16.6.2023 julkistettuun Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyviä kirjauksia.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman poikkihallinnollisen virkatyöryhmän toimikausi oli 1.2.–20.6.2023, jonka aikana se kutsui myös muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuultaviksi tukemaan työryhmän valmistelutyötä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, arvioida ja valmistella toimia maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamiseksi ja maaperäpäästöjen vähentämiseksi. Työryhmä selvitti myös uusien taloudellisten ohjauskeinojen käyttöönottoa ja niiden vaatimia sääntelymuutoksia. Työryhmä arvioi maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman ajantasaisuutta ja uusien toimien tarvetta. Lisäksi työryhmä tarkasteli loppuraportissa oma-aloitteisesti myös kauden 2026–2030 EU-velvoitteiden täyttämiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmän loppuraportti julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa elokuussa. 

Lisätietoja:

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 130, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Työryhmän loppuraportti: