Hyppää sisältöön
Media

Satovahinkojen korvausten maksaminen nopeutuu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.12.2007 10.02
Tiedote -

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta. Muutos nopeuttaa korvausten maksamista viljelijöille. Myös korvausten hakuaikoihin ja perusteisiin tuli muutoksia. Laki tulee voimaan vuoden 2008 alussa.

Muutoksien päätarkoituksena on sovittaa Suomessa käytössä oleva satovahinkojen korvausjärjestelmä vastaamaan EU:n maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen vuonna 2007 voimaan tulleita ehtoja. Muutoksen ansiosta korvausten maksaminen verrattuna aiempaan valtiontukimenettelyyn nopeutuu, mutta samalla tiukentuvat vaatimukset toteutuneiden korvausten ja niiden perusteiden raportoinnista jälkikäteen komissiolle.

Lakimuutoksen yhteydessä tehtiin myös täsmennyksiä korvausten hakuaikoihin ja korvausten perusteisiin. Muutosten avulla yhdenmukaistetaan satovahinkokorvausjärjestelmän määritelmiä ja aikarajoja muiden maatalouden tuki- ja korvausjärjestelmien kanssa sekä tarkennetaan korvausten epäämisen perusteita.

Korvausta voidaan jatkossa alentaa tai se voidaan kokonaan evätä, jos viljelyä on harjoitettu kasvupaikalla, joka on kunnoltaan tai sijainniltaan kyseiselle viljelykasville sopimaton. Tällainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun kylmänarkaa kasvia viljellään vuodesta toiseen sellaisella paikalla, joka on hallalle altis. Talvehtivien kasvien talvivahinkojen osalta korvaushakemuksen viimeinen jättöpäivä aikaistui. Viimeinen jättöpäivä on nyt 15.6., kun se aiemmin oli 30.6.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 040 546 9065