Hyppää sisältöön
Media

Tulevaisuuden metsien perusta luodaan nyt - uusi siemenviljelysten perustamisohjelma 2060 on valmistunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2023 9.02
Tiedote

Metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelmaa valmistelleen työryhmän raportti on julkaistu. Raportissa esitetään päivitetty arvio Suomen metsätalouden siementarpeesta vuoteen 2060 ja sen pohjalta valmisteltu uusi metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelma.

Siemenviljelysten perustamisohjelmalla viedään käytäntöön metsänjalostuksen tulokset, joiden avulla voidaan parantaa puun kasvua, puuaineksen laatua ja viljelyvarmuutta. Metsänjalostus on yksi tärkeimmistä keinoista lisätä metsien kasvua ja se tukee myös kansallisen metsästrategian tavoitteita.

Ohjelman tavoitteena on turvata lakisääteinen metsänuudistaminen varmistamalla metsänviljelyaineiston riittävä saatavuus ja geneettinen laatu. Ohjelma perustuu Luonnonvarakeskuksen tutkimustietoon jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantotarpeesta.

Arvioidessaan siementarvetta raporttia valmistellut työryhmä on huomioinut metsänuudistamisen muutostrendit, joiden mukaan männyn viljely sekä rauduskoivun istutus lisääntyvät jonkin verran ja kuusen istutus puolestaan vähenee. 

Ohjelmassa ehdotetaan, että kaikki taimitarhakylvöihin käytettävät pääpuulajien siemenet tuotetaan siemenviljelyksillä lukuun ottamatta maan pohjoisimpia osia. Männyn metsäkylvön jalostetun siemenen tavoiteosuutta ehdotetaan nostettavan. Näin varmistetaan, että metsänjalostuksen hyödyt saadaan metsänomistajien käyttöön laajamittaisemmin myös metsäkylvöissä. 

Pohjoisimmassa Suomessa tarvitaan edelleen metsikkösiemenen varmuusvarastointia, mutta sen tarve pienenee tulevina vuosikymmeninä jalostetun siemenen tarjonnan kasvaessa.

Toimialan muutokset ennakoitava varhain

Puulajivalikoiman monipuolistamiseksi ohjelmassa ehdotetaan, että siemenviljelyksiä perustetaan myös vähemmän käytetyille puulajeille. Koska metsäalan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, on ohjelma ja sen perusolettamukset päivitettävä viimeistään kymmenen vuoden päästä.

- Siemenviljelysten perustamisohjelman toteuttaminen tulee viemään vuosikymmeniä. On tärkeää, että se toteutetaan aikataulussaan ja on riittävästi resursoitu, jotta tulevaisuudessa vältytään pulalta jalostetusta siemenestä ja metsänjalostuksen hyödyt saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön, sanoo työryhmän puheenjohtajana toiminut neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski.

Työryhmä luovutti raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille 31.8.2023. Työryhmän työn etenemistä esiteltiin Metsänjalostuksen ja siementuotannon neuvottelukunnalle ja neuvottelukunnan jäsenorganisaatioiden asiantuntemusta hyödynnettiin ohjelman laadinnassa. Lisäksi työryhmä kuuli erillistapaamisissa useita eri sidosryhmien, kuten esimerkiksi siemen- ja taimituottajien edustajia. Raportin luonnos oli julkisella lausuntokierroksella 18.4. – 17.5.2023. 

Työryhmän loppuraportti on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa:

Metsänjalostuksen hyödyt käytäntöön – metsäpuiden siemenviljelysten perustamisohjelma 2060

Lisätietoja:
Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies, p. 0295 162 449, etunimi.sukunimi@gov.fi