Hyppää sisältöön
Media

Uusi vieraslajiasioiden neuvottelukunta asetettu

Julkaisuajankohta 26.10.2023 15.00
Tiedote
Jättiputki on yksi Suomen haitallisimmista vieraslajeista.

Valtioneuvosto asetti vieraslajiasioiden neuvottelukunnan uudelle toimikaudelle. Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa. Sen tehtävänä on erityisesti edistää ja kehittää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslajiasioista sekä kasvattaa laajapohjaisesti tietoisuutta vieraslajeista.

Neuvottelukunta myös edistää ja seuraa EU:n ja kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpanoa, haitallisiin vieraslajeihin kohdistuvia torjuntatoimia ja niiden vaikuttavuutta, sekä laatii ohjeistuksia vieraslajien aiheuttamien riskien ja haittojen torjumiseksi. 

Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli myös kansainvälisten ja EU-tasoisten vieraslajeja koskevien tavoitteiden toteuttamisen edistämisessä Suomessa. Haitalliset vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti yksi luonnon monimuotoisuuden suurimmista uhkatekijöistä.

Neuvottelukunnassa on yhteensä 30 jäsentä, jotka edustavat laajasti eri tahoja: ministeriöitä, virastoja, ELY-keskuksia, tutkimuslaitoksia, kuntia ja etujärjestöjä. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti maa- ja metsätalousministeriöstä.

Neuvottelukunnan työtä tukee sihteeristö, joka muodostuu Luonnonvarakeskuksen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiantuntijasihteereistä. Pääsihteerinä toimii erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.11.2023-13.12.2027.

Valtioneuvoston päätös (sis. mm. neuvottelukunnan kokoonpanon)

Lisää aiheesta:
Kansallinen vieraslajisivusto
Maa- ja metsätalousministeriön vieraslajisivusto

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö, neuvottelukunnan puheenjohtaja, p. 0295 162 259, etunimi.sukunimi@gov.fi,
Hallitussihteeri Karin Cederlöf, puh. 0295 162 063, etunimi.sukunimi@gov.fi

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous