Hyppää sisältöön
Media

Vain yhteistyöllä menestytään -Yhteisen ruokapöydän toimikausi päättyy, jäsenet toivovat rohkeiden avausten eteenpäinviemistä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2023 14.36
Uutinen

Edellisen hallituksen asettama Yhteinen ruokapöytä –keskustelufoorumi toimi aktiivisesti hallituskauden ajan 11.11.2019-31.3.2023. Sen aloittama työ ja määrittämät suuntaviivat antavat hyvät askelmerkit myös tulevaisuuteen.

Foorumin jäsenet arvioivat toimikauden työn onnistuneen keskimäärin hyvin. Kiitettävää tasoa olivat elintarvikevientiin liittyvä selvitys, ja sen pohjalta laadittu ruokajärjestelmän kansainvälistämisohjelma sekä suomalaisen ruokakulttuurin tiivistävä työ. Hyvin onnistuivat myös yhteistyön alkuvaiheessa laadittu suomalaisen ruokajärjestelmän tulevaisuuskuva vuoteen 2030 ja sen jatkeena yhteisen ruokajärjestelmän visio. Lisää panostusta kaivattiin etenkin ruuan arvostuksen edistämiseksi ja ruokaketjun toimintaympäristön pitkän aikavälin määrittämiseksi.

Näiden osalta työ jäi kesken. Näin laajojen teemojen edistäminen onnistuu vain kaikkien ruokajärjestelmän toimijoiden pitkäjänteisenä yhteistyönä.

-    Alkavalla hallituskaudella on tärkeää laatia koko ruokajärjestelmän kattava tavoite- ja toimenpideohjelma, jossa määritellään kotimaisen maataloustuotannon ja sen kehittämisen tavoitteet ja linjataan ruokapolitiikan suuntaviivat vuoteen 2040, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

-    Laaja-alainen yhteistyö on välttämätöntä, jotta puheesta edetään tekoihin, hän jatkaa.

Koronapandemia iski kesken Yhteisen ruokapöydän toimikauden ja korosti ruuan yhteiskunnallista roolia. Keskustelufoorumin toimesta laadittiin nopealla aikataululla listaus huoltovarmuutta ylläpitämään tarvittavista toimenpiteistä. Ruokaomavaraisuuden ja elinvoimaisen maaseudun turvaaminen on kokonaisturvallisuuden ja kriisinkestävyyden perusta. Suomalaisen ruokajärjestelmän kehittäminen edellyttää investointeja, vahvaa tietopohjaa ja laaja-alaista yhteistyötä.

Kestävä ruuan tuotanto ja kulutus ovat keskeinen osa resurssiviisasta tulevaisuutta. Jatkossa fossiilisia tuontipanoksia voidaan korvata kiertotalouden keinoin. Kiertotaloudella vähennetään ympäristöpäästöjä ja hillitään ilmastonmuutosta sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuutta.

Myös medialla on suuri rooli ruokaan liittyvän keskustelun edistämisessä; Ruoka koskettaa meitä kaikkia – joka päivä.

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työ perustui Marinin hallitusohjelman kirjaukseen. Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena oli nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun yhteistä etua. Tavoitteena oli myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat, ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä. Työryhmän työ kesti koko hallituskauden.

Lisätietoja:

Kaikki materiaalit ja uutiset löytyvät YRP:n verkkosivulta: Yhteisen ruokapöydän verkkosivu

-    elintarvikevientiin liittyvä selvitys (pdf)
-    ruokajärjestelmän kansainvälistämisohjelma (pdf)
-    suomalaisen ruokakulttuurin tiivistävä työ (pdf)
-    suomalaisen ruokajärjestelmän tulevaisuuskuva vuoteen 2030 (pdf)
-    suomalaisen ruokajärjestelmän visio 2040 (pdf)
 

Neuvotteleva virkamies Minna Huttunen, p. 029 5162 384

Erityisasiantuntija Riikka Knaapi, p. 029 5162 001