Hyppää sisältöön
Media

18/03.09.00/2017 9.1.2017

VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUKSEN HAKU VUODELLE 2017

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun. Hankkeita rahoitetaan maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63) sekä maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera). Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 900 000 euroa. Kyseessä on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANEn) käytettävissä olevat valtakunnalliset maaseutupolitiikan kehittämisvarat.

Maaseudun kehittämisen momentilta rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita

Maaseudun kehittämisen määrärahan momentista 30.10.63 rahoitetaan uusia maaseutupolitiikan verkostohankkeita. Verkostohankkeiden rahoitukseen on käytettävissä vuonna 2017 yhteensä noin 400 000 euroa.

Verkostohankkeita haetaan seuraaviin teemoihin: harvaan asutut alueet, osaaminen ja työllisyys, kansalaistoiminta ja hyvinvointi, elinvoimainen toimintaympäristö sekä ruotsinkielinen toiminta. Lisää tietoa verkostohankkeista on luettavissa Maaseutupolitiikka.fi-sivustolla.

Makerasta rahoitetaan valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa.

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita haetaan teemalla konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä. Läpileikkaavina näkökulmina ovat paikkaperustaisuus, älykäs erikoistuminen, maaseutuvaikutusten arviointi ja/tai kumppanuus.

Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista antavat lisätietoja:

MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM, puh. 029 516 2033, [email protected]
MANEn hankeryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Christell Åström, puh. 029 516 2030, [email protected]


Maa- ja metsätalousministeriön Makeran hankerahoituksen teknisistä menettelytavoista antaa lisätietoja:

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 029 516 2126, [email protected]

LIITTEET

Menettelytapakirje 

Hakemuslomake 501004

Maaseudun kehittämisen mom. 30.10.63 rahoitettavien verkostohankkeiden hankesuunnitelman jaottelu

 

  • Finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt - information på svenska hittar du här.