Hyppää sisältöön
Media

Valtio varautuu korvaamaan sikatilallisille salmonellatartunnasta aiheutuvia kustannuksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2022 13.22
Tiedote
Sikoja karsinassa

Zoonooseista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (316/2021) muuttuu 10. helmikuuta määräajaksi vuoden 2023 loppuun asti. Väliaikaisen muutoksen myötä Ruokavirastolla on mahdollisuus määrätä sikoja lopetettaviksi niiden omistajan hakemuksen perusteella, jos sioilla on todettu salmonellatartunta. Eläinten omistaja voi saada sioista osittaista korvausta valtion varoista.

Asetusmuutoksen myötä Ruokavirasto voi tehdä harkinnanvaraisen sikojen lopetuspäätöksen. Lopetuspäätös voidaan tehdä vain silloin, kun pitopaikkaan kohdistettu salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi tehty päätös huomattavasti vaikeuttaa sikojen pitoa taloudellisista tai sikojen hyvinvointiin liittyvistä syistä, ja eläinten lopettaminen on välttämätöntä salmonellatartunnan hävittämiseksi. Lopetuspäätöksen tekemisen edellytyksenä on myös eläinten omistajan sitoutuminen pitopaikan puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteisiin.

Omistaja vastaa sikojen lopetuksesta, mutta lopetuksessa on noudatettava aluehallintoviraston laatimaa toimintasuunnitelmaa. Omistaja voi hakea Ruokavirastolta osittaista korvausta lopetetuista sioista. Korvauksen määrä on enintään kolme neljäsosaa eläinten käyvästä arvosta tai vakiokorvauksesta, josta on vähennetty eläinten jäännöskäyttöarvo.

Suomen elintarvikeketju on torjunut salmonellaa vuosikymmenien ajan, ja esiintyvyys on poikkeuksellisen matala muuhun Eurooppaan ja muuhun maailmaan verrattuna. Suomen salmonellavalvontaohjelma on Euroopan komission hyväksymä. Kattavan salmonellavalvontaohjelman ja salmonellan matalan esiintyvyyden ansiosta Suomelle on myönnetty salmonellaerityistakuut. Suomeen tuotavalta naudan-, sian- ja siipikarjanlihalta sekä kananmunilta voidaan edellyttää salmonellavapautta.

Sikojen salmonellavalvontaohjelma sisältää näytteenottoa eläinten pitopaikoissa, sikoja teurastavissa teurastamoissa ja sianlihaa leikkaavissa leikkaamoissa. Jos pitopaikassa epäillään tai varmistetaan salmonellatartunta, viranomaistoimenpiteet käynnistyvät. Salmonellatartunnan leviäminen estetään rajoittamalla pitopaikan toimintaa ja eläinliikennettä, kunnes tartunta on hävitetty. Sikojen omistaja ja vakuutusyhtiö ovat pääosin vastanneet salmonellatartunnasta aiheutuneista kustannuksista.

Asetusmuutoksen tarkoituksena on turvata jatko salmonellavalvontaohjelmalle, joka tähtää matalaan salmonellan esiintyvyyteen ja elintarviketurvallisuuden korkeaan tasoon. Asetusmuutos tulee voimaan 10.2.2022. Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään parhaillaan pitkäaikaista ratkaisua salmonellariskinhallintaan. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Eveliina Palonen, p. 029 5162 345, maa- ja metsätalousministeriö