Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto päätti asetuksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.10.2023 11.03
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla säädetään valtion talousarvion mukaisesti hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista annetussa laissa tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Uusi asetus tulee voimaan vuoden 2024 alussa.

Asetuksen mukaan avustusta voitaisiin myöntää raviurheilun- ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä ratsastusurheilujärjestöjen keskusjärjestölle ja näiden jäsenyhteisöille sekä tiettyihin tarkoituksiin myös kunnalle edistämislain mukaisesti. Asetus vastaa pääosin nyt kumottavaa asetusta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämisestä.

Lain voimaantulo vuoden 2024 alussa muuttaa aiempaa käytäntöä, jossa Veikkaus Oy:n tuottoja ohjattiin hevosalalle käytettäväksi arpajaislain mukaisesti hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Jatkossa toimintoja rahoitetaan menokehyksen sisältä yleiskatteellisista budjettivaroista. 

Uuden lain mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen voidaan myöntää harkinnanvaraista avustusta valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetun määrärahan puitteissa. Määrärahasta vähintään 95 prosenttia osoitetaan raviurheilu- ja hevoskasvatustoimintaan. Avustusta voidaan myöntää raviurheilu-, hevoskasvatus- ja ratsastusurheilujärjestöjen keskusjärjestöille ja näiden jäsenyhteisölle sekä kunnalle.

Keskusjärjestö Hippokselle kohdennetaan tukea mm doping-valvontaan ja sen kehittämiseen sekä uutena kohteena myös hevosten hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Pääosa hevoskasvatuksen ja –urheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista on valtiontukea. Lainsäädäntömuutosten johdosta myös valtiontuki-ilmoitus on tehty uudelleen. Euroopan komissio on hyväksynyt keskus- ja maakuntaraviradoille tarkoitetun valtiontuen heinäkuussa 2023 ja sen voimassaolo jatkuu vuoden 2028 loppuun asti. 

”Hevosalan rahoitus on aiemmin ollut tiukasti sidoksissa Veikkaus-voittovaroihin. Nyt kun kytköstä ei enää jatkossa ole vaan siirrytään normaaliin budjettirahoitukseen, on tärkeää huolehtia hevosalan tarkoituksenmukaisesta rahoituksesta ja tulevaisuuden toimintaedellytyksistä”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah toteaa. 

Lisätietoja:

Erityisavustaja Iina Mattila p. 050 473 6221, etunimi.sukunimi@gov.fi


 

Eläimet ja kasvit Lainsäädäntö