Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtuuskunta rajajokisopimuksen ja kalastussäännön uusimisneuvotteluihin asetett

Maa- ja metsätalousministeriö 7.6.2007 7.53
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään asettanut valtuuskunnan Ruotsin kanssa käytävien rajajokisopimusta ja siihen liittyvän kalastussäännön uusimista koskevien neuvottelujen loppuun saattamiseksi. Samalla maa- ja metsätalousministeriö oikeutettiin määräämään valtuuskunnalle sihteerit ja asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jouni Lind maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajana Lapin maaherra Hannele Pokka.

Valtuuskunnan jäseninä jatkavat jo aiemmassa valtuuskunnassa mukana olleet vesihallintojohtaja Kai Kaatra maa- ja metsätalousministeriöstä ja hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ympäristöministeriöstä. Lisäksi valtuuskunnan jäseniksi nimettiin lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta ulkoasiainministeriöstä ja kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam ja vanhempi hallitussihteeri Heidi Eino maa- ja metsätalousministeriöstä sekä alueen edustajina Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Myllykangas, Tornionjoen kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Pelttari ja Pohjois-Perämeren Ammattikalastajat ry:n varapuheenjohtaja Pekka Kalla.

Valtioneuvosto teki helmikuussa 2002 päätöksen valtuuskunnan asettamisesta Ruotsin kanssa rajajokisopimuksen uusimisesta käytäviin neuvotteluihin. Uusi rajajokisopimus allekirjoitettiin Tukholmassa joulukuussa 2004, mutta sitä ei sellaisenaan olla saattamassa voimaan kummassakaan maassa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti huhtikuussa 2006 työryhmän viimeistelemään Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen kalastusta koskevia määräyksiä Työryhmän tehtävänä oli käydä lävitse sopimuksen ja sen liitteenä olevan kalastussäännön kalastusta koskevat määräykset Suomen ja Ruotsin välillä helmikuussa 2006 yhteisesti hyväksytyn sopimusluonnoksen pohjalta.

Työryhmä esitti sopimukseen muutoksia koskien mm. kiinteiden pyydysten käytön rajoittamista merialueella lohen nousun aikana, Haaparannan saariston säilyttämistä sääntelyn piirissä ja rasvaeväleikatun lohen talteenottoa koskeneen säännöksen poistamista.

Nyt jatkuvien neuvottelujen pohjana on vuonna 2004 allekirjoitettu sopimus siihen alkuvuodesta 2006 tehtyine muutoksineen. Suomen valtuuskunnan tulee jatkoneuvotteluissa ottaa huomioon asiassa vuoden 2004 jälkeen saadut kannanotot ja kuulla tarpeen mukaan työnsä kuluessa asiantuntijoita ja paikallisia tahoja. Valtuuskunnan on tarkoitus järjestää ensimmäinen kuulemistilaisuus Tornionjokilaaksossa vielä kesäkuun aikana.

Uuden sopimuksen myötä pelkästään Tornionjoen kalastusta koskeva kansallinen lainsäädäntö voitaisiin kumota ja sopimusalueen kalastajat olisivat velvollisia noudattamaan kansallisuudesta riippumatta samoja rajajokisopimukseen ja kalastussääntöön sisältyviä määräyksiä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 160 53323
kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam, p. (09) 160 53162