Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vapaaporsitustyöryhmän työ valmistunut

Maa- ja metsätalousministeriö
1.6.2020 17.57
Tiedote
Kaksi porsasta, kuvituskuva

Työryhmä esittää vapaaporsitukselle yhteistä määritelmää, joka tarjoaa sika-alan toimijoille yhteiset pelisäännöt. Määritelmän lisäksi työryhmän työhön kuului selvittää, miten vapaaporsitusta voidaan edistää lainsäädännön ja tulevan rahoituskauden tukijärjestelmien kautta. Työryhmän tuli myös kiinnittää huomiota sikojen hyvinvoinnin edistämiseen porsituksen yhteydessä.

Vapaaporsitustyöryhmän tavoitteena oli selvittää, miten tuetaan sika-alaa porsitushäkeistä luopumiseksi. Vapaaporsitustyöryhmä on osa hallitusohjelmaa.

Työryhmä esittää vapaaporsitukselle yhteistä määritelmää, joka tarjoaa sika-alan toimijoille yhteiset pelisäännöt. Määritelmän lisäksi työryhmän työhön kuului selvittää, miten vapaaporsitusta voidaan edistää lainsäädännön ja tulevan rahoituskauden tukijärjestelmien kautta. Työryhmän tuli myös kiinnittää huomiota sikojen hyvinvoinnin edistämiseen porsituksen yhteydessä.

Työryhmän tehtävä rajattiin koskemaan tukijärjestelmää ja vapaaehtoisia toimia, ja eläinsuojelulain uudistukseen ei oteta kantaa. Keskeisiä vapaaehtoisia toimia ovat tuettu rakentaminen, eläinten hyvinvointikorvaukset sekä koulutus ja neuvonta.

Työryhmä esittää vapaaporsituksen määritelmäksi: 

  • Vapaaporsituksessa ensikko/emakko on vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan. Ensikon/emakon liikkumista voidaan rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti, jos se on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi.
  • Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa ja riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten sekä tongittavaksi. Pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti. Virikemateriaalia on oltava koko ajan.
  • Karsinassa ensikon/emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri.
  • Karsinassa on oltava kiinteälattiainen suojattu alue porsaille, joka on tarvittaessa katettu ja lämmitetty.

– Työryhmän työskentely ja loppuraportti osoittavat, kuinka vapaaehtoisilla ja kannustimiin perustuvilla toimintatavoilla voidaan edistää eläinten hyvinvointia samalla, kun huomioidaan yrittäjien omat valmiudet. Tuottajat ovat erittäin sitoutuneita toimiviin ja hyvinvointia lisääviin tuotantotapoihin, kun ne valmistellaan yhteistyössä kannustimien kautta. Vapaaporsituksen yleistyminen on tästä erinomainen esimerkki, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

Juuri valmistuneessa vapaaporsitustyöryhmän raportissa otetaan lisäksi kantaa eläinten hyvinvoinnin markkinointitoimiin. Työryhmän mukaan eläinten hyvinvoinnin toimien markkinoinnin lähtökohtana tulee olla selkeät määritelmät sekä tuotantomuotojen läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys kuluttajalle.

Vapaaporsituksen edistämistä eläinten hyvinvointikorvauksen ja maatalousinvestointien kautta

Työryhmä näkee tärkeäksi, että tulevalla rahoituskaudella vapaaporsitusta edistetään korvaamalla siitä aiheutuvia kustannuksia ja tulonmenetyksiä CAP-suunnitelman eläinten hyvinvointikorvauksien kautta.

Työryhmä esittää, että jatkossa tukea myönnettäisiin vain sellaisiin porsitussikaloiden laajennus- ja uudisrakennusinvestointeihin, joissa toteutetaan määritelmän mukaista vapaaporsitusta. Tämä ohjaisi tuotantoa kohti tavoitetta vapaaporsitukseen siirtymiseksi. Myös valintakriteereitä koskevissa ratkaisuissa painoa voidaan antaa vapaaporsitukselle.

Lisäksi rakentamista koskevilla säädöksillä, ohjeistuksella ja neuvonnalla voidaan tuoda esiin vapaaporsitukseen liittyvät parhaat käytännöt. Ajantasaisen seurantatiedon saatavuus vapaaporsitukseen liittyvistä investoinneista hyödyttäisi alan kehittymistä ja tehtäviä ratkaisuja.

– Eläinten hyvinvoinnin edistäminen on merkittävä osa koko ruokajärjestelmän vastuullisuutta, jossa Suomi on edelläkävijä. Samalla vastaamme kuluttajien kysyntään saada entistäkin vastuullisemmin tuotettua lihaa – vastuullisuus on myös kilpailuvaltti, ministeri Leppä huomauttaa.

Tarvittavien käytännön ratkaisujen ja hyvien käytäntöjen selvittämiseksi käynnistettiin hankkeita ja tutkimus.

Loppuraportti: 

Lisätiedot:

  • Vapaaporsitustyöryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Tiina Malm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295162428 , [email protected]
  • Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, [email protected]
Eläimet ja kasvit Hallinto Jari Leppä Maaseutu Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen