Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Jahtikausi lähestyy – tuore asetus helpottaa riistanlihan myymistä

Julkaisupäivä 2.5.2023 12.00 Blogit MMM

Jahtikausi lähestyy ja riistanlihaa saadaan pian taas ruokapöytään. Vaikka suurin osa luonnonvaraisen riistanlihasta päätyykin edelleen metsästäjien omaan käyttöön, riittää sitä myös markkinoille kuluttajien saataville. Erityisesti peuranlihaa on tarjolla, sillä maamme valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Polkuja riistanlihan markkinoille saattamiselle on useita.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa luonnonvaraisen riistan ja riistanlihan markkinoille saattamista koskevat kansalliset helpotukset, jotka Suomi on hyödyntänyt täysimääräisesti. Metsästäjä tai metsästysseura voi tietyin ehdoin toimittaa metsästettyä luonnonvaraista riistaa ja riistanlihaa ilman lihantarkastusta paikalliseen vähittäiskauppaan, kuten kauppaan ja ravintolaan tai luovuttaa kuluttajalle. Kun kyse on riistanlihasta, toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Maa- ja metsätalousministeriön 1. toukokuuta voimaan tulleella asetuksella metsästysseuralta suoraan vähittäiskauppaan toimitettavan valkohäntäpeuranlihan enimmäismäärä nostettiin viisinkertaiseksi ja metsäkauriinlihan enimmäismäärä kaksinkertaiseksi.

Vähittäiskauppaan saa toimittaa riistanlihaa seuraavat vuotuiset riistaeläimiä vastaavat enimmäismäärät:

Metsästäjä

  • 1 000 jänistä tai kania
  • 3 000 lintua
  • 10 hirveä
  • 50 metsäkaurista
  • 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä 

Metsästysseura

  • 1 000 jänistä tai kania
  • 3 000 lintua
  • 10 hirveä
  • 100 metsäkaurista
  • 150 valkohäntäpeuraa

Tämä polku helpottaa merkittävästi riistanlihan markkinoille saattamista. Lisäksi vähittäiskauppaan saa toimittaa riistaa nylkemättömänä (eli karvapäällisenä) ja kynimättömänä (eli höyhenpeitteisenä), ns. alkutuotannon tuotteena, metsästäjää tai metsästysseuraa kohden vuosittain 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 50 metsäkaurista ja 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä. Tätä polkua käytetään lähinnä pienriistalle.

Metsästäjä tai metsästysseura saa luovuttaa myös suoraan kuluttajalle pieniä määriä luonnonvaraisen riistan lihaa. Kuluttajien suojaamiseksi trikinella -loisriskiltä trikiinialttiiden eläinten, kuten karhun ja villisian, lihaa saa luovuttaa kuluttajalle vasta negatiivisen trikiinitutkimustuloksen jälkeen. Lisäksi suoraan kuluttajalle saa luovuttaa riistaa nylkemättömänä ja kynimättömänä, ns. alkutuotannon tuotteena, metsästäjää tai metsästysseuraa kohden vuosittain 1 000 jänistä tai kania, 3 000 lintua, 10 hirveä, 50 metsäkaurista ja 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä.

Edellä mainitut helpotukset koskevat luonnonvaraisen riistan ja riistanlihan myyntiä metsästäjältä tai metsästysseuralta suoraan kuluttajalle tai vähittäiskauppaan. Metsästetty luonnonvarainen riista voidaan myös toimittaa riistan käsittelylaitokseen loppuun teurastukseen ja lihantarkastukseen. Lihantarkastuksessa virkaeläinlääkärin hyväksymä riistanliha voidaan jatkojalostaa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa.

Kirjoittaja Maaria Hackzell on elintarviketurvallisuusyksikön erityisasiantuntija. 
 

MMM Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.