I - Elintarvikehygienia

1. Elintarvikelaki 23/2006 (päivitetty ml. muutos 1397/2019), I 1 23/2006, I 1:1 989/2007, I 1:2 1137/2008, I 1:3 130/2009, I 1:4 411/2009, I 1:5 1495/2009, I 1:6 1724/2009, I 1:7 643/2010, I 1:8 352/2011, I 1:9 365/2013, I 1:9 a 1195/2013, I 1:10 503/2014, I 1:10 a 559/2014, I 1:10 b 881/2014, I 1:10 c 295/2015, I 1:10 d 970/2015, I 1:11 1153/2016, I 1:12 1239/2016, I 1:13 128/2017, I 1:14 1113/2017, I 1:15 693/2018, I 1:16 61/2019, I 1:17 1278/2019, I 1:18 1397/2019

1a. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, (konsolidoitu 26.7.2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä,
I 1a:1 1642/2003, I 1a:2 (EY) N:o 575/2006, I 1a:3 (EY) N:o 202/2008, I 1a:4 (EY) N:o 596/2009, I 1a:5 (EU) N:o 652/2014, I 1a:6 (EU) N:o 2017/228, I 1a:7 (EU) 2019/1243, I 1a:8 (EU) 2019/1381

1b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 (19.9.2011) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2011 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista

1c. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1381 elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 1829/2003, (EY) N:o 1831/2003, (EY) N:o 2065/2003, (EY) N:o 1935/2004, (EY) N:o 1331/2008, (EY) N:o 1107/2009 ja (EU) 2015/2283 sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta

2. Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta VNa 72/2020 (muistio 12.2.2020)

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (konsolidoitu 20.4.2009) elintarvikehygieniasta, I 3:1 (EY) N:o 1019/2008, I 3:2 (EY) N:o 219/2009

3a. Komission asetus (EU) N:o 579/2014 (konsolidoitu 7.7.2019)

Komission asetus (EU) N:o 579/2014 poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia (konsolidoitu 11.3.2016), I 3 a (EU) N:o 579/2014I 3 a:1 (EU) 2016/238I 3 a:2 (EU) 2019/978

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (konsolidoitu, oikaisut 16.1.2020 huomioitu)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, I 4 853/2004, I 4:1 (EU) N:o 2074/2005, I 4:2 (EY) N:o 2076/2005, I 4:3 (EY) N:o 1662/2006 , I 4:4 (EY) N:o 1791/2006, I 4:5 (EY) N:o 1243/2007, I 4:6 (EY) N:o 1020/2008, I 4:7 (EY) 219/2009, I 4:8 (EY) N:o 1161/2009, I 4:9 (EY) N:o 558/2010, I 4:10 (EY) N:o 150/2011, I 4:11 (EU) 1276/2011, I 4:12 (EU) 16/2012 (konsolidoitu 1.2.2012), I 4:13 (EU) N:o 517/2013, I 4:14 (EU) N:o 786/2013, I 4:15 (EU) N:o 218/2014, I 4:16 (EU) N:o 633/2014, I 4:17 (EU) N:o 1137/2014, I 4:18 (EU) 2016/355, I 4:19 (EU) 2017/1978, I 4:20 (EU) 2017/1981, I 4:21 EP ja N as (EU) 2019/1243, s. 335-338 muutokset asetukseen (EY) N:o 853/2004

Oikaisu (4.11.2019), Oikaisu (16.1.2020), Oikaisu (16.1.2020)

6. Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (19.12.2011) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (konsolidoitu 1.7.2012) täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetun tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta

6a. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/307 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa

6b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 427/2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia

6c. Eftan valvontaviranomaisen päätös N:o 1/19/KOL Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 vahvistettujen Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista (Gallus gallus) saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa [2019/546]

8. Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta, MMMa 795/2014 (päivitetty 4.2.2020), I 8 MMMa 795/2014 (muistio 19.9.2014), I 8:1 MMMa 620/2015, (muistio 19.5.2015), I 8:2 MMMa 1424/2015 (muistio 4.12.2015), I 8:3 MMMa 444/2016 (muistio 17.6.2016), I 8:4 MMMa 1210/2016 (muistio 12.12.2016), I 8:5 7/2018, I 8:6 MMMa 38/2020 (muistio 14.1.2020), Oikaisu (asetus 38/2020)

9. Elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista
VNa 152/2015

11. Vieraat aineet eläimistä saatavissa elintarvikkeissa MMMa 1/EEO/2007, I 11:1 MMMa 5/EEO/2008, I 11:2 MMMa 17/EEO/2010 (Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta sekä muutokset katso Vierasainesäädökset)

12. Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (konsolidoitu 8.3.2020)

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista, liitteenä oikaisut, liite 1 (oikaisu 10.10.2006), liite 2 (oikaisu 28.12.2006), liite 3 (oikaisu 13.3.2015), liite 4 (oikaisu 20.7.2016), liite 5 (oikaisu 20.7.2016), I 12 (EY) 2073/2005, I 12:1 1441/2007, I 12:2 (EU) N:o 365/2010, I 12:3 (EU) N:o 1086/2011 , I 12:4 (EU) N:o 209/2013, I 12:5 (EU) N:o 1019/2013, I 12:6 (EU) N:o 217/2014, I 12:7 (EU) N:o 2015/2285, I 12:8 Komission asetus (EU) 2017/1495 asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta broilerin ruhoissa esiintyvän kampylobakteerin osalta, I 12:9 Komission asetus (EU) 2019/229 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä menetelmistä, elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta Listeria monocytogenes -bakteerin osalta iduissa sekä prosessin hygieniaa koskevasta vaatimuksesta ja elintarvikkeen turvallisuutta koskevasta vaatimuksesta pastöroimattomien hedelmä- ja vihannesmehujen (sellaisenaan nautittavat) osalta. I 12:10 (EU) 2020/205

13. -

13b. Komission asetus (EU) 2017/185 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä 

14. Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (konsolidoitu 14.12.2019) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta, liite 1 (oikaisu 9.8.2013), I 14 (EY) N:o 2074/2005, I 14:1 (EY) N:o 1664/2006, I 14:2 (EY) N:o 1244/2007, I 14:3 (EY) N:o 1022/2008, I 14:4 (EY) N:o 1250/2008, I 14:5 (EU) N:o 15/2011, I 14:6 (EU) N:o 809/2011, I 14:7 (EY) N:o 1012/2012, I 14:8 (EU) N:o 218/2014, I 14:9 (EU) N:o 2015/2295, I 14:10 (EU) 2015/2295, I 14:11, asetus (EU) 2016/759, I 14:12 (EU) 2017/1980, I 14:13 (EU) 2019/627, I 14:14 (EU) 2019/628I 14:15 (EU) 2019/1139

15. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta, MMMa 1368/2011 (päivitetty 24.3.2020), MMMa I 15 1368/2011 (muistio 14.12.2011), I 15:1 MMMa 449/2013 (muistio 11.6.2013), I 15:2 700/2013 (muistio 26.9.2013), I 15:3 621/2015 (muistio 19.5.2015), I 15:4 188/2016 (muistio 22.3.2016), I 15:5  MMMa 84/2017 Oikaisu (muistio 12.5.2017), I 15:6 MMMa 47/2020 (muistio 31.1.2020)

16. Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta, MMMa 1367/2011 (päivitetty 24.3.2020),  I 16 MMMa 1367/2011 (muistio 19.12.2011) , I 16:1 MMMa 1119/2014 (muistio 9.12.2014), I 16:2 MMMa 1423/2015 (muistio 4.12.2015), I 16:3 187/2016 (muistio 22.3.2016), I 16:4 MMMa 389/2016 (muistio 20.5.2016), 16:5 MMMa 879/2016 (muistio 17.10.2016), I 16:6 MMMa 291/2017 (muistio 16.5.2017), I 16:7 MMMa 46/2020 (muistio 31.1.2020)

17. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu 14.12.2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus).

17a. Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 (konsolidoitu, oikaisu 18.10.2019 huomioitu)

Komission delegoitu asetus (EU) 2019/624 lihantuotantoa koskevan virallisen valvonnan suorittamista sekä elävien simpukoiden tuotanto- ja uudelleensijoitusalueita koskevista erityissäännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti. Oikaisu

17b. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 (konsolidoitu, oikaisu 16.12.2019  huomioitu)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan suorittamista koskevista yhdenmukaisista käytännön järjestelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti ja komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta virallisen valvonnan osalta. Oikaisu (16.12.2019)

17c. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/628 virallisten todistusten malleista tietyille eläimille ja tavaroille sekä asetuksen (EY) N:o 2074/2005 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/759 muuttamisesta näiden todistusmallien osalta

18. Talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset, STMa 1352/2017, 18:1 STMa 683/2017

19. Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimukset ja valvontatutkimukset STMa 401/2001

20. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013, ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista

21. Komission asetus (EU) N:o 209/2013 asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ituihin sovellettavista mikrobiologisista vaatimuksista ja siipikarjan ruhoja ja tuoretta siipikarjan lihaa koskevista näytteenottosäännöistä

22. Komission asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

23. Komission asetus (EU) N:o 211/2013 todistuksia koskevista vaatimuksista itujen ja itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen tuonnissa unioniin

24. Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta MMMa 699/2013 (päivitetty 21.2.2017), MMMa I 24 699/2013 (muistio 26.9.2013), 24:1 MMMa 83/2017 Oikaisu (muistio 31.1.2017)

28. -

29. Raakamaidon, raaka-ainemaidon ja lämpökäsitellyn kulutusmaidon analyysi- ja testausmenetelmät MMMa 11/EEO/98

30. Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä, VNa 1365/2011

31. Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista VNa 1258/2011 (päivitetty 19.3.2020), I 31 VNa 1258/2011 (muistio 28.11.2011), I 31:1 VNa 164/2016 (muistio 22.3.2016), I 31:2 VNa 23/2017 (muistio 15.1.2017), I 31:3 VNa 1247/2019 (muistio 13.12.2019)