Siementuotanto, kasvinjalostus ja hukkakaura

Siemenkauppalain tavoitteena on ylläpitää korkealaatuista siementuotantoa ja kasvintuotantoa Suomessa. Siemenet ovat tärkeitä maatalouden tuotantopanoksia, joten laadukkaalla siemenellä ja oikealla lajikevalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotantoon. Siemenkauppalain mukaan meillä saa markkinoida vain sertifioitua siementä ja siemenperunaa.  Lisäksi siemenperunan tuotantoedellytyksistä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella (Limingan ja Tyrnävän kunnat) säädetään laissa korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista viljelyvaatimuksista.

Hukkakauralain tarkoituksena on torjua hukkakauraa ja estää hukkakauran leviämistä. Hukkakaura on erityisesti viljanviljelyä ja kylvösiementuotantoa haittaava rikkakasvi. Hukkakaura lisääntyy nopeasti maassa ja leviää tehokkaasti sekä saattaa säilyä pahimmillaan pitkään itämiskykyisenä, joten sen hävittäminen on vaikeaa. Hukkakauran leviämisen ennaltaehkäisy ja tarkkailu on erityisen tärkeää, sillä näin estetään parhaiten taloudellisia menetyksiä.

Kasvinjalostuksella pyritään tuottamaan meidän oloihin sopeutuneita uusia, satoisia ja viljelyvarmoja lajikkeita. Lyhyt kasvukausi, pitkä päivä ja maaperän erityispiirteet korostuvat meidän kasvintuotannossa. Suomi on liittynyt kansainväliseen uusia kasvilajikkeita suojaavaan liittoon (UPOV) vuonna 1993 ja meillä on myös kansallinen laki kasvinjalostajanoikeudesta, jolla suojataan uusia kasvilajikkeita.

 

Kansallinen lainsäädäntö

 

Siemenlaki 600/2019

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvonnasta 18/17

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastusten suorittamisesta 118/00

muutos 29/03

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta MMMa 25/10

muutos 2/12
muutos 4/14

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista 8/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikelautakunnasta 22/10

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikkeiden lajikeluettelosta 51/04

muutos 86/05
muutos 6/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta 114/00

muutos 34/03
muutos 57/06
muutos 46/07
muutos 16/16

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta 6/14

muutos 21/16

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta 3/15

väliaikainen muutos 2/20

muutos 20/16

Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta 9/16

muutos 18/16

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta 15/13

muutos 10/15
muutos 19/16
muutos 12/17

väliaikainen poikkeus (22.4.-30.6.2020) 279/2020

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta 16/13

muutos 9/15
muutos 17/16

Maa- ja metsätalousministeriön asetus viranomaisen valvomasta näytteenotosta ja laboratoriotarkastuksesta kylvösiementuotannossa 10/16

Laki kasvinjalostajanoikeudesta 1279/2009

Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002

muutos 212/2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta 326/2002

muutos 98/2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 32/02

muutos 26/06
muutos 6/10

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakaurasta kylvösiementuotannossa 2/15

Laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista 574/2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupan pitämisestä ja perunan tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella 13/16

Laki kasvinjalostustyön edistämisestä 1338/2015

Valtioneuvoston asetus korvauksen maksamisesta kansallisesti tärkeiden peltokasvien jalostustyöstä ja kantasiementuotannosta 1525/2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeuksista rehukasvien siemenseosten markkinointiin luonnollisen ympäristön säilyttämiseksi 26/11

EU:n siemenlainsäädäntö

Lisätietoja

Kati Lassi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162070