Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmä muodostaa Suomeen uudenlaisen tietovarannon asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksista, panttauksista sekä rajoitusmerkinnöistä. Siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä kaikkien taloyhtiöiden pitää siirtyä huoneistotietojärjestelmän piiriin. Tämä tapahtuu käytännössä siirtämällä taloyhtiön osakeluettelon tiedot huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä palvelussa. (Lisätietoja täältä).

Omistus-, panttaus- ja rajoitusmerkintöjen hallinta huoneistotietojärjestelmässä muodostaa kehitystyön ensimmäisen vaiheen. Jo se itsessään mahdollistaa digisiirtymän ja sähköisten toimintatapojen käyttöönoton mm. asuntokaupassa. Omistajatiedot selviävät luotettavasti suoraan viranomaisjärjestelmästä kuten myöskin panttaukset ja rajoitusmerkinnät. Taloyhtiöiden ei enää tarvitse käyttää aikaansa omistusten selvittämiseen, vaan kaikki tällaiset tiedot myös taloyhtiö saa suoraan huoneistotietojärjestelmästä. 

Jatkokehittäminen

Vaikka huoneistotietojärjestelmän ensimmäinen vaihe on jo itsessään digisiirtymä yhteiskunnassa, tavoitellaan huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisessä syvempää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Huoneistotietojärjestelmän tietosisältöä on tarkoitus laajentaa asuntokauppatiedoilla sekä parantaa taloyhtiöiden hallinnollisen tiedon saatavuutta. Tavoitteena on, että huoneistotietojärjestelmä tukee laajasti tiedonhankintaa asuntokauppaa varten, taloyhtiöiden hallintoa, osakkaiden tiedonsaantia, luotonantoa, tilastointia sekä luo alustan uudelle palveluliiketoiminnalle. Jatkokehittämishankkeessa muodostuu uusia tietovarantoja, joiden saaminen eri toimijoiden käyttöön yhdenmukaisella tavalla muodostaa jatkossa pohjan yksityisen sektorin luomille palveluille. Julkinen sektori toteuttaa alustan, mitä yksityisen sektorin on vaikea tai mahdotonta saada kattavasti luotua. Itse palvelukerros syntyy yksityisen sektorin toimesta.

Muualla verkossa

 

Lisätietoja

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162448  


Paavo Häikiö, Hankepäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö 0295162009